EasyGamer

#8GRU8VLYV

12

4 475

5 646

Бандосы

Thành viên

Skeletons Cấp 8 6623/400 Ice Spirit Cấp 11 3124/2000 Goblins Cấp 9 4257/800 Spear Goblins Cấp 9 5788/800 Zap Bats Fire Spirits Cấp 12 4746/5000 Giant Snowball Cấp 10 3476/1000 Archers Cấp 10 3287/1000 Arrows Cấp 11 2253/2000 Knight Minion Bomber Cấp 9 5415/800 Cannon Cấp 10 3758/1000 Skeleton Barrel Cấp 9 6246/800 Goblin Gang Cấp 10 2989/1000 Firecracker Cấp 8 320/400 Royal Delivery Cấp 7 82/200 Mortar Cấp 9 4777/800 Tesla Cấp 9 3847/800 Barbarians Cấp 9 6072/800 Minion Horde Cấp 10 2989/1000 Rascals Cấp 10 3150/1000 Royal Giant Cấp 11 2866/2000 Elite Barbarians Cấp 9 4138/800 Royal Recruits Cấp 9 4039/800 Heal Spirit Cấp 8 786/100 Ice Golem Cấp 10 978/400 Tombstone Cấp 8 1099/100 Mega Minion Cấp 11 629/800 Dart Goblin Cấp 9 932/200 Earthquake Cấp 8 384/100 Elixir Golem Cấp 8 170/100 Fireball Cấp 10 230/400 Mini P.E.K.K.A Cấp 10 604/400 Musketeer Cấp 10 981/400 Hog Rider Cấp 10 101/400 Valkyrie Cấp 10 273/400 Battle Ram Furnace Cấp 9 674/200 Flying Machine Cấp 10 811/400 Bomb Tower Cấp 9 987/200 Zappies Cấp 9 663/200 Battle Healer Cấp 9 195/200 Goblin Cage Cấp 8 374/100 Giant Cấp 10 608/400 Goblin Hut Cấp 9 742/200 Inferno Tower Cấp 9 708/200 Wizard Cấp 10 517/400 Royal Hogs Cấp 8 1187/100 Rocket Cấp 10 602/400 Elixir Collector Barbarian Hut Cấp 9 953/200 Three Musketeers Cấp 10 522/400 Mirror Cấp 10 51/50 Wall Breakers Cấp 9 20/20 Barbarian Barrel Cấp 9 80/20 Rage Cấp 9 133/20 Skeleton Army Cấp 11 10/100 Goblin Barrel Cấp 10 33/50 Tornado Cấp 10 84/50 Guards Cấp 9 117/20 Clone Cấp 10 97/50 Baby Dragon Cấp 11 10/100 Hunter Cấp 9 171/20 Poison Dark Prince Cấp 10 105/50 Freeze Cấp 9 99/20 Prince Cấp 11 113/100 Witch Cấp 10 93/50 Balloon Cấp 8 30/10 Bowler Cấp 8 86/10 Cannon Cart Cấp 9 86/20 Electro Dragon Cấp 9 65/20 Executioner Cấp 10 2/50 Giant Skeleton Cấp 9 120/20 Lightning Cấp 9 91/20 X-Bow Cấp 8 107/10 Goblin Giant Cấp 8 115/10 P.E.K.K.A Golem Cấp 11 38/100 The Log Cấp 10 1/4 Miner Cấp 9 1/2 Princess Cấp 10 0/4 Ice Wizard Cấp 9 1/2 Bandit Cấp 12 12/20 Fisherman Cấp 9 1/2 Royal Ghost Cấp 12 1/20 Magic Archer Cấp 9 1/2 Night Witch Cấp 10 1/4 Inferno Dragon Cấp 10 0/4 Lumberjack Cấp 10 0/4 Electro Wizard Ram Rider Cấp 9 3/2 Graveyard Cấp 10 2/4 Sparky Cấp 10 2/4 Lava Hound Cấp 10 1/4 Mega Knight Cấp 10 0/4

Tiêu chuẩn giải đấu (85/98)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
400/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
320/400
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Thẻ cần thiết: 80Thời gian yêu cầu:  ~1 ngày
82/200
0/400
Chi phí nâng cấp 7→9: 6000Thẻ cần thiết: 518Thời gian yêu cầu:  ~5 ngày
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
100/100
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000
10/10
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000

Huyền thoại (17/17)

9 10 11 12 13
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
12/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 8
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/20
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 19
1/2
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→10: 5000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 35
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34
2/2
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 9→11: 25000Chi phí nâng cấp 9→13: 175000Thẻ cần thiết: 33
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
2/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 32
1/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 33
0/4
0/10
0/20
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 34

Đường đến tối đa (9/98)

9 10 11 12 13
400/400
800/800
1000/1000
2000/2000
2423/5000
Chi phí nâng cấp 8→12: 82000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2577Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
2000/2000
1124/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 3876Thời gian yêu cầu:  ~33 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
457/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4543Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1988/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3012Thời gian yêu cầu:  ~26 ngày
4746/5000
Chi phí nâng cấp 12→13: 100000Thẻ cần thiết: 254Thời gian yêu cầu:  ~3 ngày
1000/1000
2000/2000
476/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4524Thời gian yêu cầu:  ~38 ngày
1000/1000
2000/2000
287/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4713Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
2000/2000
253/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4747Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
1615/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 3385Thời gian yêu cầu:  ~29 ngày
1000/1000
2000/2000
758/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4242Thời gian yêu cầu:  ~36 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2446/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2554Thời gian yêu cầu:  ~22 ngày
1000/1000
1989/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5011Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
977/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4023Thời gian yêu cầu:  ~34 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
47/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4953Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
2272/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2728Thời gian yêu cầu:  ~23 ngày
1000/1000
1989/2000
0/5000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 5011Thời gian yêu cầu:  ~42 ngày
1000/1000
2000/2000
150/5000
Chi phí nâng cấp 10→12: 70000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 4850Thời gian yêu cầu:  ~41 ngày
2000/2000
866/5000
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 4134Thời gian yêu cầu:  ~35 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
338/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4662Thời gian yêu cầu:  ~39 ngày
800/800
1000/1000
2000/2000
239/5000
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 4761Thời gian yêu cầu:  ~40 ngày
100/100
200/200
400/400
86/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1714Thời gian yêu cầu:  ~143 ngày
400/400
578/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1222Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
100/100
200/200
400/400
399/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1401Thời gian yêu cầu:  ~117 ngày
629/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 1171Thời gian yêu cầu:  ~98 ngày
200/200
400/400
332/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1468Thời gian yêu cầu:  ~123 ngày
100/100
200/200
84/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2116Thời gian yêu cầu:  ~177 ngày
100/100
70/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→9: 4000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2330Thời gian yêu cầu:  ~195 ngày
230/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1970Thời gian yêu cầu:  ~165 ngày
400/400
204/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1596Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
400/400
581/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1219Thời gian yêu cầu:  ~102 ngày
101/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 2099Thời gian yêu cầu:  ~175 ngày
273/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1927Thời gian yêu cầu:  ~161 ngày
200/200
400/400
74/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1726Thời gian yêu cầu:  ~144 ngày
400/400
411/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1389Thời gian yêu cầu:  ~116 ngày
200/200
400/400
387/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1413Thời gian yêu cầu:  ~118 ngày
200/200
400/400
63/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1737Thời gian yêu cầu:  ~145 ngày
195/200
0/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 2205Thời gian yêu cầu:  ~184 ngày
100/100
200/200
74/400
0/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 2126Thời gian yêu cầu:  ~178 ngày
400/400
208/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1592Thời gian yêu cầu:  ~133 ngày
200/200
400/400
142/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1658Thời gian yêu cầu:  ~139 ngày
200/200
400/400
108/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1692Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
400/400
117/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1683Thời gian yêu cầu:  ~141 ngày
100/100
200/200
400/400
487/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 1313Thời gian yêu cầu:  ~110 ngày
400/400
202/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1598Thời gian yêu cầu:  ~134 ngày
200/200
400/400
353/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 1447Thời gian yêu cầu:  ~121 ngày
400/400
122/800
0/1000
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 1678Thời gian yêu cầu:  ~140 ngày
50/50
1/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 299Thời gian yêu cầu:  ~75 tuần
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
20/20
50/50
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
20/20
50/50
63/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 237Thời gian yêu cầu:  ~60 tuần
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
33/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 317Thời gian yêu cầu:  ~80 tuần
50/50
34/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 266Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
20/20
50/50
47/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
50/50
47/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 253Thời gian yêu cầu:  ~64 tuần
10/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 290Thời gian yêu cầu:  ~73 tuần
20/20
50/50
100/100
1/200
Chi phí nâng cấp 9→12: 78000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 199Thời gian yêu cầu:  ~50 tuần
50/50
55/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 245Thời gian yêu cầu:  ~62 tuần
20/20
50/50
29/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 271Thời gian yêu cầu:  ~68 tuần
100/100
13/200
Chi phí nâng cấp 11→12: 50000Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 187Thời gian yêu cầu:  ~47 tuần
50/50
43/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→11: 20000Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 257Thời gian yêu cầu:  ~65 tuần
10/10
20/20
0/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→10: 12000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 350Thời gian yêu cầu:  ~88 tuần
10/10
20/20
50/50
6/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 294Thời gian yêu cầu:  ~74 tuần
20/20
50/50
16/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 284Thời gian yêu cầu:  ~71 tuần
20/20
45/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→10: 8000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 305Thời gian yêu cầu:  ~77 tuần
2/50
0/100
0/200
Chi phí nâng cấp 10→13: 170000Thẻ cần thiết: 348Thời gian yêu cầu:  ~87 tuần
20/20
50/50
50/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 250Thời gian yêu cầu:  ~63 tuần
20/20
50/50
21/100
0/200
Chi phí nâng cấp 9→11: 28000Chi phí nâng cấp 9→13: 178000Thẻ cần thiết: 279Thời gian yêu cầu:  ~70 tuần
10/10
20/20
50/50
27/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 273Thời gian yêu cầu:  ~69 tuần
10/10
20/20
50/50
35/100
0/200
Chi phí nâng cấp 8→11: 32000Chi phí nâng cấp 8→13: 182000Thẻ cần thiết: 265Thời gian yêu cầu:  ~67 tuần
38/100
0/200
Chi phí nâng cấp 11→13: 150000Thẻ cần thiết: 262Thời gian yêu cầu:  ~66 tuần

Cấp của Thẻ / Vua được cân bằngβ (Cấp 12)

-5 -4 -3 -2 -1 +1
8 12
11 12
9 12
9 12
12 13
12 13
12
10 12
10 12
11 12
12 13
12 13
9 12
10 12
9 12
10 11 12
8 12
7 12
9 12
9 12
9 12
10 11 12
10 12
11 12
9 12
9 12
8 11 12
10 11 12
8 11 12
11 12
9 11 12
8 10 12
8 9 12
10 12
10 11 12
10 11 12
10 12
10 12
12 13
9 11 12
10 11 12
9 11 12
9 11 12
9 12
8 10 12
10 11 12
9 11 12
9 11 12
10 11 12
8 11 12
10 11 12
12 13
9 11 12
10 11 12
10 11 12
9 10 12
9 11 12
9 11 12
11 12
10 12
10 11 12
9 11 12
10 11 12
11 12
9 12
12 13
10 11 12
9 11 12
11 12
10 11 12
8 10 12
8 11 12
9 11 12
9 10 12
10 12
9 11 12
9 11 12
8 11 12
8 11 12
12 13
11 12
10 12
9 12
10 12
9 12
12
9 12
12
9 12
10 12
10 12
10 12
12 13
9 10 12
10 12
10 12
10 12
10 12

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord