Skeleton Dragons Skeleton Dragons
Common · Đấu trường 12 ĐT12

Máu 440
Sát thương 133
Tốc độ tấn công 1.9
Phạm vi 3.5
Tốc độ đi chuyển Nhanh
Số lượng 2

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Skeleton Dragons

More Skeleton Dragons decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 208 63 ×2
2 228 69 ×2
3 251 76 ×2
4 276 83 ×2
5 303 91 ×2
6 332 100 ×2
7 366 110 ×2
8 401 121 ×2
Tiêu chuẩn giải đấu 9 440 133
10 484 146 ×2
11 532 161 ×2
12 584 177 ×2
13 642 194 ×2
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 705 213 ×2
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Fireball 572 0
Poison 600 0
Lightning 877 -2
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Skeleton Dragons

Không quân Anti-air troop Lính tấn công tầm xa Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Air tank killer Ground tank killer Arrows Bait Fireball Bait Lightning Bait Poison Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait

Khắc chế Skeleton Dragons   20/102

Thẻ khắc chế Skeleton Dragons hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Skeleton Dragons hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeleton Dragons Arrows Firecracker Mega Minion Dart Goblin Fireball Musketeer Flying Machine Wizard Barbarian Hut Baby Dragon Hunter Poison Electro Dragon Executioner Lightning Ice Wizard Magic Archer Inferno Dragon Electro Wizard

Skeleton Dragons khắc chế những thẻ này   15/102

Những thẻ Skeleton Dragons có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bats Skeleton Dragons Mother Witch Minion Goblin Gang Firecracker Barbarians Minion Horde Furnace Goblin Hut Barbarian Hut Skeleton Army Guards Princess Graveyard

Skeleton Dragons hiệp lực   13/102

Thẻ chơi tốt với Skeleton Dragons. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Zap Royal Recruits Ice Golem Flying Machine Giant Royal Hogs Three Musketeers Baby Dragon Giant Skeleton P.E.K.K.A Golem Miner Graveyard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord