Witch Witch
Epic · Đấu trường 2 ĐT2

Skeletons
Máu 696
Sát thương 111
Tốc độ tấn công 1.1
Phạm vi 5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Witch

More Witch decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương Skeletons
6 524 84 Cấp 6
7 576 92 Cấp 7
8 634 101 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 696 111 Cấp 9
10 765 122 Cấp 10
11 838 134 Cấp 11
12 922 147 Cấp 12
13 1011 162 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1110 178 Cấp 14
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Lightning 877 -1
Rocket 1232 -1
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731 -1
Fireball The Log 812 -1
Poison Zap 759 -1
Poison The Log 840 -1

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Witch

Anti-air troop Lính trên bộ Spawner troop Lính tấn công tầm xa Tấn công lan trên không Ground tank killer Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Fireball Bait Lightning Bait Log Bait Poison Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Zap Bait

Khắc chế Witch   45/102

Thẻ khắc chế Witch hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Witch hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Valkyrie Bomb Tower Poison Bowler Executioner Lightning Princess Electro Wizard Ice Spirit Bomber Arrows Knight Firecracker Royal Delivery Mortar Tesla Elite Barbarians Ice Golem Mega Minion Dart Goblin Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Furnace Wizard Rocket Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon Hunter Dark Prince Witch Cannon Cart Electro Dragon Giant Skeleton Electro Giant The Log Ice Wizard Bandit Royal Ghost Magic Archer Night Witch Lumberjack Sparky Mega Knight

Witch khắc chế những thẻ này   58/102

Những thẻ Witch có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Bats Fire Spirits Archers Knight Minion Skeleton Barrel Goblin Gang Mortar Minion Horde Rascals Royal Giant Elite Barbarians Royal Recruits Ice Golem Tombstone Mega Minion Dart Goblin Elixir Golem Mini P.E.K.K.A Hog Rider Battle Ram Furnace Flying Machine Zappies Goblin Cage Giant Goblin Hut Inferno Tower Barbarian Hut Wall Breakers Skeleton Army Guards Baby Dragon Hunter Dark Prince Prince Witch Balloon Giant Skeleton Goblin Giant P.E.K.K.A Golem Miner Ice Wizard Bandit Fisherman Royal Ghost Night Witch Inferno Dragon Lumberjack Graveyard Sparky Lava Hound Mega Knight

Witch hiệp lực   16/102

Thẻ chơi tốt với Witch. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Giant Clone Elixir Golem Hog Rider Valkyrie Battle Healer Barbarian Barrel Rage Tornado Baby Dragon Goblin Giant P.E.K.K.A Golem Night Witch Graveyard Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord