Ram Rider Ram Rider
Huyền thoại · Đấu trường 10 ĐT10

Máu 1461
Sát thương 220
Tốc độ tấn công 1.8
Phạm vi 5.5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Ram Rider

More Ram Rider decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1461 220
10 1607 242
11 1767 266
12 1943 292
13 2133 321
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2337 352
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Ram Rider

Anti-air troop Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Đuổi theo công trình Tấn công nạp năng lượng Fireball Bait Lightning Bait Log Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Ram Rider   45/102

Thẻ khắc chế Ram Rider hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Ram Rider hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Barbarians Inferno Tower Rocket Skeleton Army Bowler Electro Dragon Electro Wizard Ram Rider Goblins Zap Giant Snowball Cannon Goblin Gang Mortar Tesla Minion Horde Rascals Elite Barbarians Royal Recruits Tombstone Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Musketeer Furnace Bomb Tower Zappies Goblin Cage Goblin Hut Wizard Barbarian Hut Tornado Hunter Dark Prince Prince Cannon Cart Lightning X-Bow P.E.K.K.A The Log Ice Wizard Fisherman Night Witch Lumberjack Sparky Mega Knight

Ram Rider khắc chế những thẻ này   27/102

Những thẻ Ram Rider có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Hog Rider Balloon Ram Rider Skeletons Spear Goblins Bats Archers Minion Cannon Firecracker Mortar Tesla Royal Giant Tombstone Dart Goblin Valkyrie Battle Ram Furnace Flying Machine Inferno Tower Wall Breakers Giant Skeleton X-Bow Princess Mother Witch Graveyard Lava Hound

Ram Rider hiệp lực   26/102

Thẻ chơi tốt với Ram Rider. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Zap Giant Snowball Ice Spirit Bats Fire Spirits Arrows Heal Spirit Ice Golem Earthquake Fireball Barbarian Barrel Rage Goblin Barrel Hunter Poison Dark Prince Freeze Executioner P.E.K.K.A The Log Bandit Royal Ghost Magic Archer Inferno Dragon Lumberjack Mother Witch

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord