Bowler Bowler
Epic · Đấu trường 8 ĐT8

Máu 1729
Sát thương 239
Tốc độ tấn công 2.5
Phạm vi 4
Tốc độ đi chuyển Chậm

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Bowler

More Bowler decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 1300 180
7 1430 198
8 1573 217
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1729 239
10 1898 262
11 2080 288
12 2288 316
13 2509 347
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2756 381
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

... or any reasonable spell combo.

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Bowler

Lính trên bộ Quân chắn nhỏ Lính tấn công tầm xa Tấn công lan trên bộ Hiệu ứng bật lại Fireball Bait Lightning Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait

Khắc chế Bowler   35/102

Thẻ khắc chế Bowler hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Bowler hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Minion Minion Horde Elite Barbarians Mega Minion Inferno Tower Skeleton Army Prince P.E.K.K.A Bats Knight Cannon Goblin Gang Firecracker Tesla Barbarians Royal Recruits Ice Golem Mini P.E.K.K.A Musketeer Flying Machine Bomb Tower Rocket Baby Dragon Dark Prince Bowler Cannon Cart Giant Skeleton Lightning Miner Ice Wizard Bandit Night Witch Inferno Dragon Electro Wizard Mega Knight

Bowler khắc chế những thẻ này   56/102

Những thẻ Bowler có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Bomber Fire Spirits Archers Knight Goblin Gang Mortar Barbarians Rascals Elite Barbarians Ice Golem Tombstone Hog Rider Battle Ram Furnace Goblin Hut Wizard Royal Hogs Barbarian Hut Wall Breakers Skeleton Army Goblin Barrel Guards Witch X-Bow Lumberjack Mother Witch Ram Rider Mega Knight Royal Recruits Heal Spirit Dart Goblin Elixir Golem Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Zappies Three Musketeers Barbarian Barrel Hunter Bowler Cannon Cart Executioner Giant Skeleton Miner Princess Ice Wizard Bandit Royal Ghost Magic Archer Night Witch Electro Wizard Graveyard

Bowler hiệp lực   18/102

Thẻ chơi tốt với Bowler. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Bomber Mega Minion Giant Graveyard Skeletons Archers Minion Ice Golem Dart Goblin Musketeer Battle Healer Wizard Tornado P.E.K.K.A Princess Ice Wizard Mother Witch Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord