Miner Miner
Huyền thoại · Đấu trường 4 ĐT4

Máu 1000
Sát thương 160
Sát thương lên thành 48
Tốc độ tấn công 1.2
Tốc độ đi chuyển Nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Miner

More Miner decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1000 160 48
10 1100 176 53
11 1210 193 58
12 1330 212 64
13 1460 233 70
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1600 256 77

Miner làm giảm sát thương cho các toà tháp.

Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Rocket 1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812
Poison Zap 759
Poison The Log 840
Lightning Zap 1036 -5
Lightning The Log 1117 -5
Lightning Arrows 1180 -6

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Miner

Lính trên bộ Quân chắn nhỏ Melee: Medium Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait

Khắc chế Miner   42/102

Thẻ khắc chế Miner hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Miner hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Ice Spirit Goblins Fire Spirits Knight Ice Golem Mega Minion Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Tornado Guards Lumberjack Electro Wizard Skeletons Spear Goblins Bomber Bats Archers Minion Goblin Gang Tesla Rascals Royal Recruits Tombstone Dart Goblin Musketeer Valkyrie Zappies Battle Healer Hunter Prince Witch Bowler Cannon Cart Executioner P.E.K.K.A The Log Ice Wizard Bandit Fisherman Royal Ghost Night Witch Mega Knight

Miner khắc chế những thẻ này   17/102

Những thẻ Miner có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Elixir Collector Princess Knight Firecracker Mortar Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Musketeer Furnace Goblin Hut Inferno Tower Wizard Dark Prince Bowler Executioner X-Bow Sparky

Miner hiệp lực   56/102

Thẻ chơi tốt với Miner. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Goblins Spear Goblins Zap Bats Minion Skeleton Barrel Goblin Gang Minion Horde Royal Giant Dart Goblin Earthquake Battle Ram Three Musketeers Wall Breakers Goblin Barrel Poison Night Witch Electro Wizard Graveyard Lava Hound Skeletons Ice Spirit Fire Spirits Giant Snowball Arrows Knight Firecracker Mortar Skeleton Dragons Rascals Heal Spirit Ice Golem Mega Minion Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Furnace Flying Machine Giant Goblin Hut Royal Hogs Rocket Barbarian Hut Mirror Skeleton Army Guards Baby Dragon Hunter Electro Dragon Executioner Ice Wizard Bandit Royal Ghost Magic Archer Lumberjack Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord