Wizard Wizard
Rare · Đấu trường 5 ĐT5

Máu 598
Sát thương 232
Tốc độ tấn công 1.4
Phạm vi 5.5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Wizard

More Wizard decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 340 132
4 374 145
5 411 159
6 452 175
7 496 192
8 544 211
Tiêu chuẩn giải đấu 9 598 232
10 656 254
11 720 279
12 792 307
13 870 337
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 955 370
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Poison 600 1
Lightning 877 -1
Rocket 1232 -1
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731 -1
Fireball The Log 812 -1

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Wizard

Anti-air troop Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Air tank killer Ground tank killer Barbarian Barrel Bait Fireball Bait Lightning Bait Poison Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait

Khắc chế Wizard   35/102

Thẻ khắc chế Wizard hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Wizard hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Elite Barbarians Mega Minion Mini P.E.K.K.A Dark Prince Prince Bowler Lightning Bandit Royal Ghost Knight Cannon Goblin Gang Tesla Ice Golem Tombstone Fireball Musketeer Valkyrie Bomb Tower Inferno Tower Wizard Rocket Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon Poison Executioner Giant Skeleton The Log Miner Princess Ice Wizard Lumberjack Electro Wizard Mega Knight

Wizard khắc chế những thẻ này   54/102

Những thẻ Wizard có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Minion Goblin Gang Mortar Barbarians Minion Horde Mega Minion Royal Hogs Skeleton Army Guards Balloon Bats Fire Spirits Archers Knight Skeleton Barrel Skeleton Dragons Rascals Royal Giant Elite Barbarians Royal Recruits Heal Spirit Dart Goblin Elixir Golem Valkyrie Battle Ram Furnace Flying Machine Zappies Wizard Three Musketeers Wall Breakers Goblin Barrel Clone Baby Dragon Hunter Witch Electro Dragon X-Bow Electro Giant Princess Fisherman Royal Ghost Night Witch Inferno Dragon Lumberjack Mother Witch Ram Rider Graveyard Lava Hound Mega Knight

Wizard hiệp lực   16/102

Thẻ chơi tốt với Wizard. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Tornado Sparky Skeletons Ice Spirit Knight Royal Giant Heal Spirit Valkyrie Battle Healer Giant Barbarian Barrel Bowler Giant Skeleton P.E.K.K.A Golem Bandit

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord