Mini P.E.K.K.A Mini P.E.K.K.A
Rare · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 1129
Sát thương 598
Tốc độ tấn công 1.7
Tốc độ đi chuyển Nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Mini P.E.K.K.A

More Mini P.E.K.K.A decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 642 340
4 706 374
5 776 411
6 853 452
7 937 496
8 1027 544
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1129 598
10 1239 656
11 1361 720
12 1495 792
13 1643 870
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1804 955
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812
Poison Zap 759
Poison The Log 840
Lightning Zap 1036
Lightning The Log 1117
Lightning Arrows 1180 -5

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Mini P.E.K.K.A

Lính trên bộ Quân chắn nhỏ Melee: Short Ground tank killer Lightning Bait Log Bait Royal Delivery Bait

Khắc chế Mini P.E.K.K.A   42/102

Thẻ khắc chế Mini P.E.K.K.A hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Mini P.E.K.K.A hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Goblin Gang Barbarians Minion Horde Royal Recruits Tombstone Mega Minion Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Guards Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Bomber Bats Fire Spirits Archers Knight Minion Cannon Elite Barbarians Ice Golem Dart Goblin Musketeer Valkyrie Inferno Tower Barbarian Hut Tornado Hunter Dark Prince Prince Witch Bowler P.E.K.K.A Miner Ice Wizard Bandit Night Witch Inferno Dragon Lumberjack Electro Wizard Mega Knight

Mini P.E.K.K.A khắc chế những thẻ này   41/102

Những thẻ Mini P.E.K.K.A có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Knight Mortar Royal Giant Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Hog Rider Battle Ram Giant Wizard Cannon Cart Executioner Giant Skeleton Goblin Giant Golem Miner Bandit Royal Ghost Sparky Fire Spirits Barbarians Rascals Ice Golem Elixir Golem Musketeer Battle Healer Royal Hogs Barbarian Barrel Dark Prince Prince Witch Bowler X-Bow Electro Giant Ice Wizard Fisherman Magic Archer Lumberjack Mother Witch Electro Wizard Ram Rider Mega Knight

Mini P.E.K.K.A hiệp lực   19/102

Thẻ chơi tốt với Mini P.E.K.K.A. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Fire Spirits Ice Spirit Goblins Zap Bats Minion Heal Spirit Hog Rider Battle Healer Giant Skeleton Army Guards Baby Dragon Dark Prince Electro Dragon Executioner The Log Miner Fisherman

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord