EasyGamer

#8GRU8VLYV

12

4 475

5 646

Бандосы

Thành viên

Trận đấu vừa rồi

Loại: Tất cả 23 Thang 6 Thử thách 13 Thân thiện 1 2v2 2

Kết quả: Tất cả Trận thua Thắng

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord