Barbarians Barbarians
Common · Đấu trường 3 ĐT3

Máu 555
Sát thương 159
Tốc độ tấn công 1.4
Tốc độ đi chuyển Trung bình
Số lượng 5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Barbarians

More Barbarians decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 262 75 ×5
2 288 82 ×5
3 317 90 ×5
4 348 99 ×5
5 382 109 ×5
6 419 120 ×5
7 461 132 ×5
8 505 144 ×5
Tiêu chuẩn giải đấu 9 555 159 ×5
10 610 174 ×5
11 670 192 ×5
12 736 210 ×5
13 809 231 ×5
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 888 254 ×5
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Fireball 572 1
Poison 600 1
Rocket 1232 -1
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Barbarians

Mối đe dọa Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Đám quân Lính trên bộ Melee: Short Chết bởi Rocket Đơn vị đối đất gây sát thương cao Yếu khi cấp thấp Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Fireball Bait Poison Bait Rocket Bait

Khắc chế Barbarians   43/97

Thẻ khắc chế Barbarians hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Barbarians hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Fire Spirits Bomber Barbarians Mega Minion Furnace Bomb Tower Wizard Baby Dragon Poison Bowler Executioner Princess Ice Wizard Mega Knight Ice Spirit Goblins Giant Snowball Archers Knight Minion Cannon Firecracker Mortar Tesla Minion Horde Rascals Elite Barbarians Royal Recruits Ice Golem Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Rocket Barbarian Hut Skeleton Army Tornado Cannon Cart Giant Skeleton P.E.K.K.A The Log Electro Wizard Sparky

Barbarians khắc chế những thẻ này   40/97

Những thẻ Barbarians có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Barbarians Royal Giant Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Hog Rider Giant Prince Giant Skeleton Golem Bandit Royal Ghost Ram Rider Skeleton Barrel Goblin Gang Mortar Rascals Royal Recruits Ice Golem Elixir Golem Musketeer Battle Ram Zappies Battle Healer Inferno Tower Royal Hogs Three Musketeers Hunter Dark Prince Bowler Lightning X-Bow Goblin Giant P.E.K.K.A Magic Archer Night Witch Lumberjack Electro Wizard Graveyard Sparky Mega Knight

Barbarians hiệp lực   5/97

Thẻ chơi tốt với Barbarians. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Heal Mortar Hog Rider Barbarian Hut Clone

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord