Sparky Sparky
Huyền thoại · Đấu trường 11 ĐT11

Máu 1200
Sát thương 1100
Tốc độ tấn công 4
Phạm vi 5
Tốc độ đi chuyển Chậm

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Sparky

More Sparky decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1200 1100
10 1320 1210
11 1452 1331
12 1596 1463
13 1752 1606
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1920 1760
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Rocket 1232 0
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812
Poison Zap 759
Poison The Log 840
Lightning Zap 1036
Lightning The Log 1117
Lightning Arrows 1180

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Sparky

Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Tấn công lan trên bộ Ground tank killer Barbarian Barrel Bait Fireball Bait Lightning Bait Log Bait Poison Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Sparky   45/102

Thẻ khắc chế Sparky hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Sparky hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Ice Spirit Zap Minion Minion Horde Elite Barbarians Tombstone Mega Minion Mini P.E.K.K.A Rocket Guards Electro Dragon Lightning P.E.K.K.A Electro Wizard Skeletons Electro Spirit Goblins Spear Goblins Fire Spirits Knight Goblin Gang Barbarians Rascals Royal Recruits Ice Golem Valkyrie Furnace Bomb Tower Zappies Inferno Tower Barbarian Barrel Skeleton Army Baby Dragon Dark Prince Freeze Prince Witch Cannon Cart Giant Skeleton Miner Princess Ice Wizard Lumberjack Graveyard Mega Knight

Sparky khắc chế những thẻ này   28/102

Những thẻ Sparky có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Rascals Royal Giant Hog Rider Battle Healer Giant Electro Giant Skeletons Knight Barbarians Elite Barbarians Royal Recruits Elixir Golem Valkyrie Battle Ram Bomb Tower Zappies Inferno Tower Witch Cannon Cart X-Bow Goblin Giant P.E.K.K.A Golem Fisherman Royal Ghost Mother Witch Ram Rider Mega Knight

Sparky hiệp lực   11/102

Thẻ chơi tốt với Sparky. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Wizard Goblin Giant Fire Spirits Royal Giant Battle Healer Giant Barbarian Barrel Goblin Barrel Tornado Clone The Log

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord