Night Witch Night Witch
Huyền thoại · Đấu trường 5 ĐT5

Bats
Máu 750
Sát thương 260
Tốc độ tấn công 1.5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Night Witch

More Night Witch decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương Bats
Tiêu chuẩn giải đấu 9 750 260 Cấp 9
10 825 286 Cấp 10
11 907 314 Cấp 11
12 997 345 Cấp 12
13 1095 379 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1200 416 Cấp 14
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Lightning 877 -2
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812 -2
Poison Zap 759 -2
Poison The Log 840 -2

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Night Witch

Anti-air troop Lính trên bộ Spawner troop Melee: Long Ground tank killer Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Fireball Bait Lightning Bait Poison Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Night Witch   55/102

Thẻ khắc chế Night Witch hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Night Witch hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Rocket Poison Executioner Lightning Ice Wizard Ice Spirit Bomber Zap Fire Spirits Giant Snowball Archers Arrows Knight Minion Cannon Goblin Gang Firecracker Royal Delivery Tesla Barbarians Minion Horde Rascals Elite Barbarians Royal Recruits Ice Golem Mega Minion Dart Goblin Fireball Musketeer Valkyrie Furnace Flying Machine Bomb Tower Wizard Three Musketeers Skeleton Army Tornado Guards Baby Dragon Hunter Dark Prince Witch Bowler Cannon Cart Electro Dragon P.E.K.K.A Electro Giant Princess Bandit Royal Ghost Magic Archer Night Witch Lumberjack Electro Wizard Mega Knight

Night Witch khắc chế những thẻ này   45/102

Những thẻ Night Witch có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Bomber Bats Fire Spirits Knight Skeleton Barrel Rascals Mega Minion Elixir Golem Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Valkyrie Battle Ram Battle Healer Giant Royal Hogs Barbarian Barrel Goblin Barrel Guards Baby Dragon Witch Balloon Bowler Cannon Cart Goblin Giant P.E.K.K.A Golem Miner Princess Ice Wizard Bandit Royal Ghost Magic Archer Night Witch Inferno Dragon Lumberjack Electro Wizard Ram Rider Graveyard Lava Hound Mega Knight

Night Witch hiệp lực   21/102

Thẻ chơi tốt với Night Witch. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Ice Golem Battle Healer Giant Golem Miner Bandit Knight Heal Spirit Elixir Golem Valkyrie Furnace Goblin Hut Barbarian Hut Clone Witch P.E.K.K.A Fisherman Electro Wizard Graveyard Lava Hound Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord