Fisherman Fisherman
Huyền thoại · Đấu trường 10 ĐT10

Máu 800
Sát thương 160
Tốc độ tấn công 1.3
Phạm vi 7
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Fisherman

More Fisherman decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 800 160
10 880 176
11 968 193
12 1064 212
13 1168 233
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1280 256
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Lightning 877 -3
Rocket 1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812 -3
Poison Zap 759
Poison The Log 840 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Fisherman

Lính trên bộ Quân chắn nhỏ Melee: Medium Lính tấn công tầm xa Fireball Bait Lightning Bait Log Bait Poison Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Fisherman   38/102

Thẻ khắc chế Fisherman hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Fisherman hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Ice Spirit Zap Bats Knight Minion Goblin Gang Minion Horde Elite Barbarians Royal Recruits Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Bomb Tower Battle Healer Goblin Cage Wizard Rocket Skeleton Army Guards Baby Dragon Hunter Poison Dark Prince Prince Witch Electro Dragon Executioner Lightning P.E.K.K.A Bandit Fisherman Inferno Dragon Lumberjack Electro Wizard Sparky Mega Knight

Fisherman khắc chế những thẻ này   15/102

Những thẻ Fisherman có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Firecracker Royal Giant Hog Rider Battle Ram Giant Dark Prince Prince Executioner Goblin Giant Golem Miner Fisherman Magic Archer Mother Witch Ram Rider

Fisherman hiệp lực   13/102

Thẻ chơi tốt với Fisherman. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Prince Knight Mega Minion Mini P.E.K.K.A Valkyrie Battle Healer Guards Hunter Dark Prince Giant Skeleton P.E.K.K.A Night Witch Lumberjack

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord