Cannon Cart Cannon Cart
Epic · Đấu trường 10 ĐT10

Máu 742
Sát thương 176
Tốc độ tấn công 1
Phạm vi 5.5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Cannon Cart

More Cannon Cart decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 558 133
7 613 146
8 675 160
Tiêu chuẩn giải đấu 9 742 176
10 814 194
11 892 212
12 982 234
13 1076 256
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1182 281
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Lightning 877 -1
Rocket 1232 -1
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812 -1
Poison Zap 759 -1
Poison The Log 840 -1

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Cannon Cart

Lính trên bộ Quân chắn nhỏ Lính tấn công tầm xa Ground tank killer Barbarian Barrel Bait Fireball Bait Lightning Bait Log Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Cannon Cart   36/102

Thẻ khắc chế Cannon Cart hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Cannon Cart hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Knight Goblin Gang Ice Golem Mini P.E.K.K.A Skeleton Army Cannon Cart P.E.K.K.A Mega Knight Minion Cannon Minion Horde Elite Barbarians Tombstone Mega Minion Musketeer Valkyrie Bomb Tower Zappies Inferno Tower Rocket Barbarian Barrel Guards Hunter Dark Prince Prince Bowler Executioner Giant Skeleton Lightning Goblin Giant The Log Bandit Royal Ghost Night Witch Electro Wizard Sparky

Cannon Cart khắc chế những thẻ này   43/102

Những thẻ Cannon Cart có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mortar Cannon Cart X-Bow Mega Knight Skeletons Goblins Bomber Archers Knight Goblin Gang Barbarians Rascals Elixir Golem Musketeer Hog Rider Valkyrie Battle Ram Furnace Zappies Giant Goblin Hut Royal Hogs Barbarian Hut Wall Breakers Barbarian Barrel Goblin Barrel Guards Dark Prince Prince Witch Bowler Executioner Giant Skeleton Miner Ice Wizard Bandit Royal Ghost Night Witch Lumberjack Mother Witch Electro Wizard Ram Rider Sparky

Cannon Cart hiệp lực   18/102

Thẻ chơi tốt với Cannon Cart. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeletons Ice Spirit Zap Fire Spirits Arrows Minion Heal Spirit Hog Rider Battle Ram Battle Healer Giant Barbarian Hut Barbarian Barrel Tornado Poison Executioner The Log Princess

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord