Dark Prince Dark Prince
Epic · Đấu trường 7 ĐT7

Máu 1030
Khiên chắn 199
Sát thương 206
Tốc độ tấn công 1.3
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Dark Prince

More Dark Prince decks

Số liệu thẻ

Cấp Khiên chắn Máu Máu Sát thương Sát thương
6 150 775 155
7 165 852 170
8 181 937 187
Tiêu chuẩn giải đấu 9 199 1030 206
10 219 1131 226
11 240 1240 248
12 264 1364 272
13 289 1495 299
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 318 1643 328
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812
Poison Zap 759
Poison The Log 840
Lightning Zap 1036 -4
Lightning The Log 1117 -4
Lightning Arrows 1180 -5

Đơn vị có Khiên, Sát thương trong bảng trên chỉ dành cho Máu.

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Dark Prince

Lính trên bộ Quân chắn nhỏ Melee: Medium Tấn công lan trên bộ Tấn công nạp năng lượng Barbarian Barrel Bait Lightning Bait Log Bait Royal Delivery Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Dark Prince   38/102

Thẻ khắc chế Dark Prince hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Dark Prince hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Cannon Minion Horde Valkyrie Skeleton Army Bandit Ice Spirit Zap Knight Minion Tesla Barbarians Rascals Ice Golem Tombstone Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Bomb Tower Zappies Battle Healer Inferno Tower Barbarian Barrel Tornado Guards Dark Prince Prince Witch Cannon Cart Electro Dragon P.E.K.K.A The Log Miner Ice Wizard Fisherman Inferno Dragon Lumberjack Electro Wizard Mega Knight

Dark Prince khắc chế những thẻ này   39/102

Những thẻ Dark Prince có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Knight Wizard Skeletons Goblins Spear Goblins Archers Goblin Gang Rascals Elite Barbarians Royal Recruits Ice Golem Elixir Golem Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Battle Ram Bomb Tower Royal Hogs Wall Breakers Barbarian Barrel Dark Prince Prince Witch Bowler Cannon Cart Executioner Giant Skeleton X-Bow Bandit Fisherman Royal Ghost Magic Archer Night Witch Lumberjack Mother Witch Electro Wizard Ram Rider Sparky Mega Knight

Dark Prince hiệp lực   14/102

Thẻ chơi tốt với Dark Prince. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Zap Bats Arrows Mini P.E.K.K.A Battle Healer Tornado Clone Prince Balloon Executioner P.E.K.K.A The Log Fisherman Ram Rider

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord