Minion Horde Minion Horde
Common · Đấu trường 4 ĐT4

Máu 190
Sát thương 84
Tốc độ tấn công 1
Phạm vi 2
Tốc độ đi chuyển Nhanh
Số lượng 6

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Minion Horde

More Minion Horde decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 90 40 ×6
2 99 44 ×6
3 108 48 ×6
4 119 53 ×6
5 131 58 ×6
6 144 64 ×6
7 158 70 ×6
8 173 77 ×6
Tiêu chuẩn giải đấu 9 190 84 ×6
10 209 93 ×6
11 230 102 ×6
12 252 112 ×6
13 278 123 ×6
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 305 135 ×6
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Arrows 303 2
Fireball 572 1
Poison 600 1
Rocket 1232 -1
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Minion Horde

Không quân Anti-air troop Đám quân Melee: Long Air tank killer Ground tank killer Arrows Bait Fireball Bait Poison Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Minion Horde   34/102

Thẻ khắc chế Minion Horde hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Minion Horde hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Fire Spirits Arrows Royal Delivery Minion Horde Fireball Furnace Wizard Three Musketeers Baby Dragon Poison Executioner Princess Ice Spirit Goblins Zap Giant Snowball Archers Minion Goblin Gang Firecracker Tesla Skeleton Dragons Ice Golem Mega Minion Musketeer Rocket Tornado Hunter Witch Electro Dragon Electro Giant Ice Wizard Magic Archer Electro Wizard

Minion Horde khắc chế những thẻ này   55/102

Những thẻ Minion Horde có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mortar Minion Horde Royal Giant Mini P.E.K.K.A Hog Rider Valkyrie Battle Ram Giant Dark Prince Prince Balloon Bowler Giant Skeleton X-Bow P.E.K.K.A Golem Inferno Dragon Graveyard Sparky Lava Hound Goblins Bats Knight Minion Skeleton Barrel Goblin Gang Tesla Barbarians Rascals Elite Barbarians Mega Minion Elixir Golem Musketeer Flying Machine Bomb Tower Zappies Battle Healer Inferno Tower Royal Hogs Three Musketeers Wall Breakers Skeleton Army Goblin Barrel Clone Baby Dragon Cannon Cart Electro Dragon Goblin Giant Bandit Fisherman Night Witch Lumberjack Electro Wizard Ram Rider Mega Knight

Minion Horde hiệp lực   18/102

Thẻ chơi tốt với Minion Horde. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Giant Mirror Miner Lava Hound Zap Bats Minion Royal Giant Heal Spirit Hog Rider Flying Machine Battle Healer Rage Skeleton Army Goblin Barrel Clone Freeze Lumberjack

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord