Royal Recruits Royal Recruits
Common · Đấu trường 7 ĐT7

Máu 440
Khiên chắn 199
Sát thương 110
Tốc độ tấn công 1.3
Tốc độ đi chuyển Trung bình
Số lượng 6

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Royal Recruits

More Royal Recruits decks

Số liệu thẻ

Cấp Khiên chắn Máu Máu Sát thương Sát thương
1 94 208 52 ×6
2 103 228 57 ×6
3 113 251 62 ×6
4 125 276 69 ×6
5 137 303 75 ×6
6 150 332 83 ×6
7 165 366 91 ×6
8 181 401 100 ×6
Tiêu chuẩn giải đấu 9 199 440 110
10 219 484 121 ×6
11 240 532 133 ×6
12 264 584 146 ×6
13 290 642 160 ×6
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 318 705 176 ×6
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Fireball 572 3
Poison 600 3
Rocket 1232 1
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543 2

Đơn vị có Khiên, Sát thương trong bảng trên chỉ dành cho Máu.

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Royal Recruits

Lính trên bộ Đám quân Melee: Long Ground tank killer Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Log Bait Poison Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait

Khắc chế Royal Recruits   22/102

Thẻ khắc chế Royal Recruits hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Royal Recruits hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mega Knight Giant Snowball Barbarians Royal Recruits Valkyrie Bomb Tower Zappies Wizard Three Musketeers Barbarian Barrel Skeleton Army Baby Dragon Hunter Poison Dark Prince Witch Bowler Electro Dragon Executioner Giant Skeleton The Log Sparky

Royal Recruits khắc chế những thẻ này   35/102

Những thẻ Royal Recruits có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Three Musketeers Lumberjack Knight Goblin Gang Barbarians Rascals Royal Recruits Elixir Golem Musketeer Hog Rider Zappies Battle Healer Royal Hogs Wall Breakers Guards Hunter Prince Bowler Giant Skeleton Goblin Giant P.E.K.K.A Electro Giant Miner Bandit Fisherman Royal Ghost Night Witch Mother Witch Electro Wizard Ram Rider Graveyard Sparky Mega Knight

Royal Recruits hiệp lực   9/102

Thẻ chơi tốt với Royal Recruits. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeleton Dragons Heal Spirit Battle Ram Flying Machine Zappies Battle Healer Royal Hogs Three Musketeers Clone

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord