Mirror Mirror
Epic · Đấu trường 12 ĐT12

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Mirror

More Mirror decks

Số liệu thẻ

Cấp Mirrored card level
6 7
7 8
8 9
Tiêu chuẩn giải đấu 9 10
10 11
11 12
12 13
13 14

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Mirror

Thần chú

Mirror khắc chế những thẻ này   1/97

Những thẻ Mirror có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mirror

Mirror hiệp lực   9/97

Thẻ chơi tốt với Mirror. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Minion Horde Fireball Furnace Skeleton Army Goblin Barrel Goblin Hut Poison The Log Miner

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord