Graveyard Graveyard
Huyền thoại · Đấu trường 12 ĐT12

Skeletons
Phạm vi thần chú 4
Thời gian hoạt động 10

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Graveyard

More Graveyard decks

Số liệu thẻ

Cấp Cấp của bộ xương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 14

Xem các thẻ riêng lẻ để biết thêm các số liệu:

Skeletons

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Graveyard

Đám quân Melee: Short Thần chú Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Log Bait Poison Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Graveyard   49/102

Thẻ khắc chế Graveyard hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Graveyard hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Goblins Archers Minion Minion Horde Ice Golem Dart Goblin Valkyrie Skeleton Army Guards Poison Executioner Ice Wizard Lumberjack Mother Witch Electro Wizard Electro Spirit Spear Goblins Zap Bats Giant Snowball Arrows Knight Cannon Goblin Gang Firecracker Royal Delivery Tesla Skeleton Dragons Barbarians Rascals Royal Recruits Tombstone Mega Minion Furnace Flying Machine Bomb Tower Wizard Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon Hunter Witch Bowler X-Bow The Log Princess Night Witch Ram Rider Mega Knight

Graveyard khắc chế những thẻ này   4/102

Những thẻ Graveyard có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Inferno Tower Elixir Collector P.E.K.K.A Sparky

Graveyard hiệp lực   31/102

Thẻ chơi tốt với Graveyard. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Zap Knight Ice Golem Giant Poison Freeze Bowler Miner Electro Wizard Ice Spirit Archers Arrows Skeleton Dragons Elite Barbarians Mega Minion Dart Goblin Elixir Golem Fireball Hog Rider Valkyrie Battle Healer Barbarian Hut Barbarian Barrel Witch Balloon P.E.K.K.A Golem Ice Wizard Bandit Night Witch Lava Hound

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord