Tesla Tesla
Common · Đấu trường 11 ĐT11

Máu 954
Sát thương 190
Tốc độ tấn công 1.1
Phạm vi 5.5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Tesla

More Tesla decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 450 90
2 495 99
3 544 108
4 598 119
5 657 131
6 720 144
7 792 158
8 868 173
Tiêu chuẩn giải đấu 9 954 190
10 1048 209
11 1152 230
12 1264 252
13 1390 278
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1525 305
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812
Poison Zap 759
Poison The Log 840
Lightning Zap 1036 -4
Lightning The Log 1117 -4
Lightning Arrows 1180 -5

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Tesla

Anti-air troop Air tank killer Ground tank killer Công trình Defensive building Tháp phòng thủ Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Fireball Bait Lightning Bait

Khắc chế Tesla   17/102

Thẻ khắc chế Tesla hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Tesla hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Musketeer Skeleton Army Prince Minion Horde Royal Giant Elite Barbarians Ice Golem Dart Goblin Earthquake Valkyrie Battle Ram Wall Breakers Guards Clone Inferno Dragon Electro Wizard Ram Rider

Tesla khắc chế những thẻ này   60/102

Những thẻ Tesla có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Hog Rider Giant Wall Breakers Baby Dragon Balloon Goblin Giant Lava Hound Ice Spirit Goblins Spear Goblins Bomber Bats Fire Spirits Archers Knight Minion Skeleton Barrel Mortar Barbarians Minion Horde Royal Giant Elite Barbarians Ice Golem Mega Minion Dart Goblin Elixir Golem Musketeer Valkyrie Battle Ram Flying Machine Battle Healer Goblin Hut Wizard Royal Hogs Barbarian Hut Skeleton Army Guards Dark Prince Witch Bowler Electro Dragon Executioner Giant Skeleton X-Bow P.E.K.K.A Golem Electro Giant Miner Princess Ice Wizard Bandit Royal Ghost Night Witch Inferno Dragon Lumberjack Mother Witch Electro Wizard Ram Rider Graveyard Mega Knight

Tesla hiệp lực   13/102

Thẻ chơi tốt với Tesla. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeletons Knight X-Bow Ice Spirit Royal Delivery Mortar Tombstone Mega Minion Valkyrie Barbarian Barrel Guards Giant Skeleton The Log

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord