Hog Rider Hog Rider
Rare · Đấu trường 1 ĐT1

Máu 1408
Sát thương 264
Tốc độ tấn công 1.6
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Hog Rider

More Hog Rider decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 800 150
4 880 165
5 968 181
6 1064 199
7 1168 219
8 1280 240
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1408 264
10 1544 289
11 1696 318
12 1864 349
13 2048 384
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2248 421
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Hog Rider

Lính trên bộ Quân chắn nhỏ Đuổi theo công trình Earthquake Bait Fireball Bait Log Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait

Khắc chế Hog Rider   51/102

Thẻ khắc chế Hog Rider hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Hog Rider hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Cannon Mortar Tesla Barbarians Minion Horde Elite Barbarians Tombstone Mini P.E.K.K.A Furnace Bomb Tower Inferno Tower Rocket Barbarian Hut Skeleton Army Tornado Hunter Bowler P.E.K.K.A Ram Rider Sparky Skeletons Ice Spirit Goblins Bomber Bats Fire Spirits Knight Minion Goblin Gang Rascals Royal Recruits Mega Minion Musketeer Goblin Cage Goblin Hut Guards Dark Prince Freeze Prince Witch Cannon Cart Executioner The Log Ice Wizard Bandit Fisherman Night Witch Inferno Dragon Lumberjack Electro Wizard Mega Knight

Hog Rider khắc chế những thẻ này   4/102

Những thẻ Hog Rider có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mortar Furnace Goblin Hut X-Bow

Hog Rider hiệp lực   59/102

Thẻ chơi tốt với Hog Rider. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Zap Bats Fire Spirits Arrows Knight Heal Spirit Ice Golem Dart Goblin Fireball Rage Goblin Barrel Poison Freeze Lightning The Log Electro Spirit Bomber Giant Snowball Archers Minion Barbarians Minion Horde Royal Giant Elite Barbarians Tombstone Earthquake Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Battle Ram Furnace Giant Royal Hogs Rocket Three Musketeers Wall Breakers Barbarian Barrel Tornado Guards Baby Dragon Hunter Prince Witch Balloon Cannon Cart P.E.K.K.A Princess Bandit Royal Ghost Magic Archer Lumberjack Mother Witch Electro Wizard Graveyard Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord