Inferno Dragon Inferno Dragon
Huyền thoại · Đấu trường 6 ĐT6

Máu 1070
Sát thương 30
Tốc độ tấn công 0.4
Phạm vi 3.5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Inferno Dragon

More Inferno Dragon decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1070 30
10 1177 33
11 1294 36
12 1423 39
13 1562 43
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1712 48

Inferno Dragon gây sát thương phức tạp hơn. Sắp ra mắt.

Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Fireball Zap 731
Poison Zap 759
Lightning Zap 1036
Lightning Arrows 1180 -5

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Inferno Dragon

Không quân Anti-air troop Lính tấn công tầm xa Air tank killer Ground tank killer Fireball Bait Lightning Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Inferno Dragon   36/102

Thẻ khắc chế Inferno Dragon hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Inferno Dragon hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Zap Minion Minion Horde Mega Minion Musketeer Zappies Electro Dragon Lightning Electro Wizard Skeletons Ice Spirit Electro Spirit Spear Goblins Bats Fire Spirits Giant Snowball Archers Skeleton Barrel Goblin Gang Firecracker Tesla Ice Golem Tombstone Dart Goblin Fireball Flying Machine Wizard Rocket Skeleton Army Tornado Baby Dragon Poison Witch Princess Ice Wizard Night Witch

Inferno Dragon khắc chế những thẻ này   26/102

Những thẻ Inferno Dragon có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Giant Goblin Giant P.E.K.K.A Golem Lava Hound Knight Mortar Tesla Skeleton Dragons Royal Giant Mega Minion Mini P.E.K.K.A Hog Rider Valkyrie Battle Healer Baby Dragon Dark Prince Balloon Bowler Executioner Giant Skeleton X-Bow Electro Giant Fisherman Mother Witch Mega Knight

Inferno Dragon hiệp lực   11/102

Thẻ chơi tốt với Inferno Dragon. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Lava Hound Skeletons Knight Heal Spirit Bomb Tower Battle Healer Giant Freeze Electro Dragon Ram Rider Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord