Furnace Furnace
Rare · Đấu trường 5 ĐT5

Fire Spirits
Máu 844

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Furnace

More Furnace decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Fire Spirits
3 480 Cấp 3
4 528 Cấp 4
5 580 Cấp 5
6 638 Cấp 6
7 700 Cấp 7
8 768 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 844 Cấp 9
10 926 Cấp 10
11 1017 Cấp 11
12 1118 Cấp 12
13 1228 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1348 Cấp 14
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Lightning 877 -2
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812
Poison Zap 759
Poison The Log 840

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Furnace

Anti-air troop Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Công trình Defensive building Công trình sinh sản Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Fireball Bait Lightning Bait Log Bait Poison Bait Rocket Bait Snowball Bait Zap Bait

Khắc chế Furnace   45/102

Thẻ khắc chế Furnace hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Furnace hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mortar Royal Giant Ice Golem Tombstone Dart Goblin Earthquake Musketeer Furnace Flying Machine Poison Bowler Executioner Lightning Princess Magic Archer Electro Wizard Skeletons Ice Spirit Bomber Archers Knight Skeleton Barrel Skeleton Dragons Elite Barbarians Fireball Hog Rider Battle Ram Giant Wizard Royal Hogs Rocket Barbarian Barrel Goblin Barrel Baby Dragon Witch Balloon Cannon Cart Electro Dragon Goblin Giant The Log Miner Ice Wizard Bandit Royal Ghost Ram Rider

Furnace khắc chế những thẻ này   42/102

Những thẻ Furnace có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Goblins Minion Barbarians Minion Horde Hog Rider Battle Ram Furnace Giant Wall Breakers Golem Ice Spirit Bats Fire Spirits Skeleton Barrel Goblin Gang Mortar Rascals Royal Giant Elite Barbarians Tombstone Mega Minion Flying Machine Goblin Hut Inferno Tower Royal Hogs Barbarian Hut Three Musketeers Skeleton Army Goblin Barrel Guards Witch Balloon X-Bow P.E.K.K.A Bandit Night Witch Ram Rider Graveyard Sparky Lava Hound Mega Knight

Furnace hiệp lực   18/102

Thẻ chơi tốt với Furnace. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Royal Giant Mirror Skeleton Army Goblins Spear Goblins Fire Spirits Mortar Ice Golem Hog Rider Flying Machine Giant Barbarian Hut Barbarian Barrel Tornado X-Bow P.E.K.K.A Miner Night Witch

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord