Furnace Furnace
Rare · Đấu trường 5 ĐT5

Fire Spirits
Máu 1003

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Furnace

More Furnace decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Fire Spirits
3 570 Cấp 3
4 627 Cấp 4
5 689 Cấp 5
6 758 Cấp 6
7 832 Cấp 7
8 912 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1003 Cấp 9
10 1100 Cấp 10
11 1208 Cấp 11
12 1328 Cấp 12
13 1459 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1601 Cấp 14
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812
Poison Zap 759
Poison The Log 840
Lightning Zap 1036 -4
Lightning The Log 1117 -4
Lightning Arrows 1180 -5

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Furnace

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Công trình Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Chết bởi Rocket Công trình sinh sản Đơn vị phòng không Yếu khi cấp thấp Log Bait Fireball Bait Poison Bait Lightning Bait Rocket Bait

Khắc chế Furnace   44/97

Thẻ khắc chế Furnace hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Furnace hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mortar Royal Giant Ice Golem Tombstone Dart Goblin Earthquake Musketeer Furnace Flying Machine Poison Bowler Executioner Lightning Princess Magic Archer Electro Wizard Skeletons Ice Spirit Archers Knight Bomber Skeleton Barrel Elite Barbarians Fireball Hog Rider Battle Ram Giant Wizard Royal Hogs Rocket Barbarian Barrel Goblin Barrel Baby Dragon Witch Balloon Cannon Cart Electro Dragon Goblin Giant The Log Miner Ice Wizard Bandit Royal Ghost Ram Rider

Furnace khắc chế những thẻ này   42/97

Những thẻ Furnace có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Goblins Minion Barbarians Minion Horde Hog Rider Battle Ram Furnace Giant Wall Breakers Golem Ice Spirit Bats Fire Spirits Skeleton Barrel Goblin Gang Mortar Rascals Royal Giant Elite Barbarians Tombstone Mega Minion Flying Machine Goblin Hut Inferno Tower Royal Hogs Barbarian Hut Three Musketeers Skeleton Army Goblin Barrel Guards Witch Balloon X-Bow P.E.K.K.A Bandit Night Witch Ram Rider Graveyard Sparky Lava Hound Mega Knight

Furnace hiệp lực   18/97

Thẻ chơi tốt với Furnace. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Royal Giant Mirror Skeleton Army Goblins Spear Goblins Fire Spirits Mortar Ice Golem Hog Rider Flying Machine Giant Barbarian Hut Barbarian Barrel Tornado X-Bow P.E.K.K.A Miner Night Witch

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord