Three Musketeers Three Musketeers
Rare · Đấu trường 7 ĐT7

Máu 598
Sát thương 181
Tốc độ tấn công 1.1
Phạm vi 6
Tốc độ đi chuyển Trung bình
Số lượng 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Three Musketeers

More Three Musketeers decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 340 103 ×3
4 374 113 ×3
5 411 124 ×3
6 452 136 ×3
7 496 150 ×3
8 544 164 ×3
Tiêu chuẩn giải đấu 9 598 181
10 656 198 ×3
11 720 218 ×3
12 792 239 ×3
13 870 263 ×3
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 955 289 ×3
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Poison 600 5
Lightning 877 3
Rocket 1232 3
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731 3
Fireball The Log 812 3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Three Musketeers

Anti-air troop Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Air tank killer Ground tank killer Barbarian Barrel Bait Fireball Bait Lightning Bait Log Bait Poison Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Three Musketeers   26/102

Thẻ khắc chế Three Musketeers hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Three Musketeers hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Royal Recruits Fireball Rocket Three Musketeers Poison Lightning Fire Spirits Mortar Barbarians Minion Horde Elite Barbarians Ice Golem Tombstone Valkyrie Furnace Bomb Tower Wizard Skeleton Army Tornado Guards Bowler Giant Skeleton X-Bow P.E.K.K.A Princess Mega Knight

Three Musketeers khắc chế những thẻ này   22/102

Những thẻ Three Musketeers có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Minion Horde Three Musketeers Bats Knight Cannon Skeleton Barrel Royal Recruits Mega Minion Battle Ram Giant Royal Hogs Barbarian Hut Goblin Barrel Clone Electro Dragon X-Bow P.E.K.K.A Golem Electro Giant Night Witch Mother Witch Lava Hound

Three Musketeers hiệp lực   21/102

Thẻ chơi tốt với Three Musketeers. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Knight Ice Golem Battle Healer Giant Elixir Collector Miner Ice Spirit Fire Spirits Skeleton Dragons Royal Recruits Heal Spirit Elixir Golem Hog Rider Battle Ram Royal Hogs Rage Skeleton Army Guards Clone P.E.K.K.A Golem

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord