Magic Archer Magic Archer
Huyền thoại · Đấu trường 5 ĐT5

Máu 490
Sát thương 111
Tốc độ tấn công 1.1
Phạm vi 7
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Magic Archer

More Magic Archer decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 490 111
10 539 122
11 592 134
12 651 147
13 715 162
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 784 177
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Fireball 572 0
Poison 600 0
Lightning 877 -2
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Magic Archer

Mối đe dọa Đầu tư tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị phòng không Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ Có thể kích hoạt tháp vua Fireball Bait Poison Bait Lightning Bait

Khắc chế Magic Archer   29/97

Thẻ khắc chế Magic Archer hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Magic Archer hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Fireball Poison Lightning Ice Spirit Zap Arrows Knight Minion Goblin Gang Barbarians Ice Golem Mega Minion Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Valkyrie Barbarian Barrel Baby Dragon Dark Prince Prince Bowler Executioner Giant Skeleton The Log Fisherman Royal Ghost Night Witch Lumberjack Electro Wizard Mega Knight

Magic Archer khắc chế những thẻ này   24/97

Những thẻ Magic Archer có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Furnace Princess Goblins Spear Goblins Bats Fire Spirits Archers Minion Skeleton Barrel Goblin Gang Firecracker Minion Horde Rascals Dart Goblin Bomb Tower Battle Healer Goblin Hut Skeleton Army Clone Witch Electro Dragon Night Witch Electro Wizard

Magic Archer hiệp lực   16/97

Thẻ chơi tốt với Magic Archer. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeletons Royal Giant Hog Rider Valkyrie Battle Ram Battle Healer Giant Barbarian Barrel Tornado Giant Skeleton P.E.K.K.A Golem Miner Ram Rider Lava Hound Mega Knight

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord