Magic Archer Magic Archer
Huyền thoại · Đấu trường 5 ĐT5

Máu 440
Sát thương 111
Tốc độ tấn công 1.1
Phạm vi 7
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Magic Archer

More Magic Archer decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 440 111
10 484 122
11 532 134
12 585 147
13 642 162
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 704 177
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Fireball 572 0
Poison 600 0
Lightning 877 -2
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543 -1

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Magic Archer

Anti-air troop Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Barbarian Barrel Bait Fireball Bait Lightning Bait Poison Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait

Khắc chế Magic Archer   30/102

Thẻ khắc chế Magic Archer hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Magic Archer hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Fireball Poison Lightning Ice Spirit Zap Arrows Knight Minion Goblin Gang Royal Delivery Barbarians Ice Golem Mega Minion Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Valkyrie Barbarian Barrel Baby Dragon Dark Prince Prince Bowler Executioner Giant Skeleton The Log Fisherman Royal Ghost Night Witch Lumberjack Electro Wizard Mega Knight

Magic Archer khắc chế những thẻ này   27/102

Những thẻ Magic Archer có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Furnace Princess Goblins Spear Goblins Bats Fire Spirits Archers Knight Minion Skeleton Barrel Goblin Gang Firecracker Skeleton Dragons Minion Horde Rascals Dart Goblin Bomb Tower Battle Healer Goblin Hut Skeleton Army Clone Witch Electro Dragon Night Witch Mother Witch Electro Wizard

Magic Archer hiệp lực   17/102

Thẻ chơi tốt với Magic Archer. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeletons Knight Royal Giant Hog Rider Valkyrie Battle Ram Battle Healer Giant Barbarian Barrel Tornado Giant Skeleton P.E.K.K.A Golem Miner Ram Rider Lava Hound Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord