Skeleton Army Skeleton Army
Epic · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 67
Sát thương 67
Tốc độ tấn công 1
Tốc độ đi chuyển Nhanh
Số lượng 15

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Skeleton Army

More Skeleton Army decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 51 51 ×15
7 56 56 ×15
8 61 61 ×15
Tiêu chuẩn giải đấu 9 67 67 ×15
10 74 74 ×15
11 81 81 ×15
12 89 89 ×15
13 98 98 ×15
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 108 108 ×15
Not killed by
Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Freeze 95 -1
Tornado 70 0
Giant Snowball 159 1
Zap 159 1
Earthquake 204 0
Barbarian Barrel 200 1
The Log 240 1
Arrows 303 0
Fireball 572 -1
Poison 600 -1
Rocket 1232 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Skeleton Army

Lính trên bộ Đám quân Melee: Short Ground tank killer Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Fireball Bait Log Bait Poison Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Skeleton Army   44/102

Thẻ khắc chế Skeleton Army hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Skeleton Army hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bomber Zap Giant Snowball Archers Arrows Minion Royal Delivery Ice Golem Earthquake Bomb Tower Wizard Barbarian Barrel Skeleton Army Tornado Poison Bowler Electro Giant The Log Princess Ice Wizard Electro Wizard Mega Knight Skeletons Ice Spirit Electro Spirit Spear Goblins Bats Fire Spirits Firecracker Tesla Skeleton Dragons Minion Horde Dart Goblin Fireball Valkyrie Furnace Guards Baby Dragon Hunter Witch Electro Dragon Executioner Magic Archer Mother Witch

Skeleton Army khắc chế những thẻ này   49/102

Những thẻ Skeleton Army có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Goblins Knight Goblin Gang Tesla Royal Giant Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Hog Rider Battle Ram Giant Inferno Tower Skeleton Army Goblin Barrel Dark Prince Prince Bowler Cannon Cart Giant Skeleton X-Bow P.E.K.K.A Golem Miner Bandit Lumberjack Electro Wizard Ram Rider Graveyard Skeletons Cannon Skeleton Barrel Mortar Barbarians Rascals Royal Recruits Dart Goblin Elixir Golem Musketeer Zappies Battle Healer Royal Hogs Three Musketeers Wall Breakers Guards Executioner Fisherman Royal Ghost Night Witch Inferno Dragon Sparky

Skeleton Army hiệp lực   21/102

Thẻ chơi tốt với Skeleton Army. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Goblin Gang Mortar Tombstone Furnace Mirror X-Bow Cannon Skeleton Barrel Minion Horde Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Giant Inferno Tower Three Musketeers Goblin Barrel Tornado Clone Freeze Miner Princess Lava Hound

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord