Goblin Barrel Goblin Barrel
Epic · Đấu trường 1 ĐT1

Goblins
Phạm vi thần chú 1.5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Goblin Barrel

More Goblin Barrel decks

Số liệu thẻ

Cấp Cấp của yêu tinh
6 6
7 7
8 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 14

Xem các thẻ riêng lẻ để biết thêm các số liệu:

Goblins

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Goblin Barrel

Mối đe dọa Điều kiện chiến thắng Đối phó với máy hút tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Đám quân Lính trên bộ Melee: Short Chết bởi Arrows Chết bởi Fireball Chết bởi Poison Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Chết bởi The Log Mạnh khi cấp cao Yếu khi cấp thấp Có thể kích hoạt tháp vua Zap Bait Arrows Bait Log Bait Fireball Bait Snowball Bait Tornado Bait

Khắc chế Goblin Barrel   42/97

Thẻ khắc chế Goblin Barrel hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Goblin Barrel hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Fire Spirits Arrows Goblin Gang Fireball Barbarian Barrel Skeleton Army Tornado Bowler The Log Electro Wizard Mega Knight Skeletons Goblins Zap Bats Giant Snowball Archers Minion Bomber Minion Horde Rascals Mega Minion Dart Goblin Earthquake Musketeer Valkyrie Furnace Wizard Three Musketeers Guards Baby Dragon Hunter Freeze Cannon Cart Electro Dragon Executioner Lightning X-Bow Princess Royal Ghost Night Witch Lumberjack

Goblin Barrel khắc chế những thẻ này   6/97

Những thẻ Goblin Barrel có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Elixir Collector Mortar Furnace Goblin Hut X-Bow Princess

Goblin Barrel hiệp lực   23/97

Thẻ chơi tốt với Goblin Barrel. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Knight Goblin Gang Ice Golem Hog Rider Mirror Miner Ice Spirit Spear Goblins Fire Spirits Skeleton Barrel Minion Horde Heal Dart Goblin Elixir Golem Royal Hogs Skeleton Army Clone Golem Princess Electro Wizard Ram Rider Sparky Mega Knight

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord