Tombstone Tombstone
Rare · Đấu trường 2 ĐT2

Skeletons
Máu 440

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Tombstone

More Tombstone decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Skeletons
3 250 Cấp 3
4 275 Cấp 4
5 302 Cấp 5
6 332 Cấp 6
7 365 Cấp 7
8 400 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 440 Cấp 9
10 482 Cấp 10
11 530 Cấp 11
12 582 Cấp 12
13 640 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 702 Cấp 14
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Barbarian Barrel The Log Arrows
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Earthquake 612 0
Fireball 572 -1
Poison 600 -1
Lightning 877 -3
Rocket 1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543 -2

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Tombstone

Công trình Defensive building Công trình sinh sản Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Fireball Bait Lightning Bait Log Bait Poison Bait Snowball Bait Zap Bait

Khắc chế Tombstone   30/102

Thẻ khắc chế Tombstone hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Tombstone hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Royal Giant Earthquake Fireball Poison Bowler Executioner The Log Bomber Zap Fire Spirits Archers Minion Ice Golem Mega Minion Musketeer Battle Ram Furnace Goblin Hut Barbarian Hut Wall Breakers Barbarian Barrel Baby Dragon Witch Balloon Lightning X-Bow Princess Bandit Electro Wizard Ram Rider

Tombstone khắc chế những thẻ này   35/102

Những thẻ Tombstone có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mortar Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Hog Rider Battle Ram Furnace Giant Wall Breakers Prince Giant Skeleton P.E.K.K.A Golem Bandit Royal Ghost Lumberjack Sparky Skeletons Ice Spirit Fire Spirits Knight Royal Giant Mega Minion Inferno Tower Wizard Royal Hogs Three Musketeers Dark Prince Balloon Cannon Cart X-Bow Miner Princess Inferno Dragon Ram Rider Graveyard

Tombstone hiệp lực   16/102

Thẻ chơi tốt với Tombstone. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeleton Army Electro Wizard Skeletons Ice Spirit Archers Cannon Tesla Royal Giant Ice Golem Mega Minion Hog Rider Giant Barbarian Barrel Golem The Log Lava Hound

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord