Royal Giant Royal Giant
Common · Đấu trường 7 ĐT7

Máu 2544
Sát thương 254
Tốc độ tấn công 1.7
Phạm vi 5
Tốc độ đi chuyển Chậm

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Royal Giant

More Royal Giant decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 1200 120
2 1320 132
3 1452 145
4 1596 159
5 1752 175
6 1920 192
7 2112 211
8 2316 231
Tiêu chuẩn giải đấu 9 2544 254
10 2796 279
11 3072 307
12 3372 337
13 3708 370
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 4068 406
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

... or any reasonable spell combo.

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Royal Giant

Lính trên bộ Quân chắn lớn Đuổi theo công trình Log Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Royal Giant   37/102

Thẻ khắc chế Royal Giant hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Royal Giant hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Barbarians Minion Horde Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Bomb Tower Inferno Tower Barbarian Hut Skeleton Army P.E.K.K.A Sparky Skeletons Ice Spirit Bats Archers Knight Minion Cannon Goblin Gang Mortar Tesla Rascals Tombstone Mega Minion Musketeer Furnace Goblin Cage Goblin Hut Wizard Prince Witch The Log Ice Wizard Fisherman Inferno Dragon Lumberjack Electro Wizard Ram Rider

Royal Giant khắc chế những thẻ này   10/102

Những thẻ Royal Giant có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mortar Tombstone Furnace Goblin Hut Barbarian Hut X-Bow Cannon Tesla Bomb Tower Inferno Tower

Royal Giant hiệp lực   34/102

Thẻ chơi tốt với Royal Giant. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Fire Spirits Minion Mega Minion Fireball Furnace Lightning Miner Ice Wizard Ice Spirit Electro Spirit Goblins Bomber Zap Bats Archers Arrows Mortar Minion Horde Elite Barbarians Heal Spirit Tombstone Dart Goblin Earthquake Hog Rider Goblin Hut Wizard Rocket Tornado Hunter The Log Royal Ghost Magic Archer Mother Witch Sparky

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord