Goblin Gang Goblin Gang
Common · Đấu trường 9 ĐT9

Spear Goblins Goblins
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Goblin Gang

More Goblin Gang decks

Số liệu thẻ

Xem các thẻ riêng lẻ để biết thêm các số liệu:

Spear Goblins Goblins

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Goblin Gang

Anti-air troop Lính trên bộ Đám quân Melee: Short Lính tấn công tầm xa Ground tank killer Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Fireball Bait Log Bait Poison Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Goblin Gang   46/102

Thẻ khắc chế Goblin Gang hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Goblin Gang hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Zap Arrows Goblin Gang Royal Delivery Valkyrie Bomb Tower Wizard Barbarian Barrel Skeleton Army Tornado Poison Bowler Executioner The Log Princess Electro Wizard Mega Knight Ice Spirit Fire Spirits Giant Snowball Archers Knight Skeleton Barrel Firecracker Mortar Skeleton Dragons Barbarians Minion Horde Royal Recruits Ice Golem Earthquake Fireball Furnace Guards Baby Dragon Hunter Dark Prince Witch Cannon Cart Electro Dragon Giant Skeleton Ice Wizard Royal Ghost Magic Archer Lumberjack Mother Witch

Goblin Gang khắc chế những thẻ này   54/102

Những thẻ Goblin Gang có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Knight Minion Goblin Gang Mini P.E.K.K.A Battle Ram Goblin Barrel Cannon Cart Bandit Electro Wizard Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Bats Archers Skeleton Barrel Mortar Minion Horde Rascals Royal Giant Elite Barbarians Ice Golem Mega Minion Dart Goblin Elixir Golem Musketeer Hog Rider Valkyrie Flying Machine Zappies Inferno Tower Wizard Royal Hogs Wall Breakers Barbarian Barrel Guards Baby Dragon Prince Bowler Giant Skeleton P.E.K.K.A Miner Princess Ice Wizard Fisherman Royal Ghost Magic Archer Night Witch Inferno Dragon Lumberjack Ram Rider Graveyard Sparky Mega Knight

Goblin Gang hiệp lực   8/102

Thẻ chơi tốt với Goblin Gang. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Knight Dart Goblin Skeleton Army Goblin Barrel Miner Princess Skeleton Barrel Inferno Tower

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord