Guards Guards
Epic · Đấu trường 7 ĐT7

Máu 90
Khiên chắn 199
Sát thương 90
Tốc độ tấn công 1.1
Tốc độ đi chuyển Nhanh
Số lượng 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Guards

More Guards decks

Số liệu thẻ

Cấp Khiên chắn Máu Máu Sát thương Sát thương
6 150 68 68 ×3
7 165 74 74 ×3
8 181 82 82 ×3
Tiêu chuẩn giải đấu 9 199 90 90
10 219 99 99 ×3
11 240 108 108 ×3
12 264 119 119 ×3
13 289 131 131 ×3
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 318 144 144 ×3
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Freeze 95 -1
Tornado 140 0
Giant Snowball 159 1
Zap 159 1
Earthquake 204 0
Barbarian Barrel 200 1
The Log 240 1
Arrows 303 0
Fireball 572 -1
Poison 600 -1
Lightning 877 -3
Rocket 1232 -3

Đơn vị có Khiên, Sát thương trong bảng trên chỉ dành cho Máu.

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Guards

Lính trên bộ Melee: Long Ground tank killer Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Log Bait Poison Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Guards   50/102

Thẻ khắc chế Guards hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Guards hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bomber Fire Spirits Archers Arrows Minion Valkyrie Wizard Tornado Guards Baby Dragon Poison Bowler Executioner Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Bats Giant Snowball Knight Cannon Goblin Gang Firecracker Royal Delivery Tesla Skeleton Dragons Royal Recruits Ice Golem Mega Minion Dart Goblin Musketeer Furnace Flying Machine Bomb Tower Barbarian Barrel Skeleton Army Hunter Witch Cannon Cart Electro Dragon X-Bow The Log Princess Ice Wizard Royal Ghost Night Witch Lumberjack Mother Witch Electro Wizard Mega Knight

Guards khắc chế những thẻ này   41/102

Những thẻ Guards có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Knight Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Battle Ram Guards Prince P.E.K.K.A Miner Bandit Lumberjack Graveyard Sparky Goblins Spear Goblins Archers Skeleton Barrel Goblin Gang Mortar Tesla Rascals Musketeer Hog Rider Valkyrie Zappies Giant Inferno Tower Royal Hogs Three Musketeers Wall Breakers Barbarian Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Dark Prince Cannon Cart Giant Skeleton Princess Fisherman Royal Ghost Night Witch Electro Wizard Mega Knight

Guards hiệp lực   15/102

Thẻ chơi tốt với Guards. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Mortar X-Bow Electro Wizard Cannon Tesla Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Giant Inferno Tower Three Musketeers Clone Miner Fisherman Lava Hound

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord