Barbarian Barrel Barbarian Barrel
Epic · Đấu trường 3 ĐT3

Barbarians
Sát thương 200
Sát thương lên thành 70

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Barbarian Barrel

More Barbarian Barrel decks

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành Barbarians
6 151 53 Cấp 6
7 166 59 Cấp 7
8 182 64 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 200 70 Cấp 9
10 220 77 Cấp 10
11 241 85 Cấp 11
12 265 93 Cấp 12
13 291 102 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 320 112 Cấp 14

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Barbarian Barrel

Utility card Card played at the bridge
Thần chú Thần chú gây sát thương thấp Lính trên bộ Melee: Short Nguy hiểm sau khi chết Thẻ chu kỳ tiên dược thấp Quân trên bộ đánh lạc hướng trên bộ

Khắc chế Barbarian Barrel   27/97

Thẻ khắc chế Barbarian Barrel hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Barbarian Barrel hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Goblins Bats Knight Minion Goblin Gang Ice Golem Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Flying Machine Zappies Barbarian Barrel Guards Hunter Dark Prince Prince Bowler Cannon Cart Giant Skeleton P.E.K.K.A Bandit Royal Ghost Night Witch Lumberjack Electro Wizard Mega Knight

Barbarian Barrel khắc chế những thẻ này   41/97

Những thẻ Barbarian Barrel có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Fire Spirits Archers Goblin Gang Rascals Dart Goblin Battle Ram Skeleton Army Goblin Barrel Princess Knight Bomber Firecracker Mortar Royal Recruits Tombstone Musketeer Furnace Zappies Goblin Hut Inferno Tower Wizard Royal Hogs Wall Breakers Barbarian Barrel Guards Dark Prince Witch Cannon Cart Executioner X-Bow Ice Wizard Bandit Royal Ghost Magic Archer Electro Wizard Graveyard Sparky

Barbarian Barrel hiệp lực   32/97

Thẻ chơi tốt với Barbarian Barrel. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeletons Ice Spirit Spear Goblins Bats Minion Cannon Mortar Tesla Tombstone Earthquake Musketeer Hog Rider Furnace Giant Inferno Tower Wizard Hunter Poison Prince Witch Cannon Cart Giant Skeleton X-Bow Goblin Giant P.E.K.K.A Golem Ice Wizard Magic Archer Ram Rider Graveyard Sparky Mega Knight

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord