Hunter Hunter
Epic · Đấu trường 1 ĐT1

Máu 696
Sát thương 704
Tốc độ tấn công 2.2
Phạm vi 4
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Hunter

More Hunter decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 524 530
7 576 583
8 634 641
Tiêu chuẩn giải đấu 9 696 704
10 765 773
11 838 848
12 922 932
13 1011 1022
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1110 1123
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Lightning 877 -2
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731 -2
Fireball The Log 812 -2
Poison Zap 759 -2
Poison The Log 840 -2

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Hunter

Anti-air troop Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Air tank killer Ground tank killer Barbarian Barrel Bait Fireball Bait Lightning Bait Log Bait Poison Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait

Khắc chế Hunter   21/102

Thẻ khắc chế Hunter hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Hunter hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Lightning Skeletons Knight Firecracker Barbarians Royal Recruits Fireball Musketeer Valkyrie Flying Machine Bomb Tower Wizard Rocket Hunter Poison Witch Bowler Executioner Princess Bandit Mega Knight

Hunter khắc chế những thẻ này   54/102

Những thẻ Hunter có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Bats Hog Rider Balloon Ice Spirit Goblins Spear Goblins Fire Spirits Archers Knight Minion Skeleton Barrel Goblin Gang Skeleton Dragons Minion Horde Rascals Royal Recruits Ice Golem Mega Minion Dart Goblin Elixir Golem Mini P.E.K.K.A Valkyrie Battle Ram Flying Machine Zappies Battle Healer Giant Royal Hogs Wall Breakers Barbarian Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Guards Baby Dragon Hunter Witch Cannon Cart Electro Dragon Giant Skeleton Goblin Giant Electro Giant Miner Princess Ice Wizard Fisherman Royal Ghost Night Witch Mother Witch Electro Wizard Ram Rider Graveyard Lava Hound Mega Knight

Hunter hiệp lực   17/102

Thẻ chơi tốt với Hunter. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeletons Ice Spirit Zap Knight Royal Giant Heal Spirit Ice Golem Hog Rider Battle Healer Giant Barbarian Barrel X-Bow P.E.K.K.A Golem Miner Fisherman Ram Rider

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord