Musketeer Musketeer
Rare · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 598
Sát thương 181
Tốc độ tấn công 1.1
Phạm vi 6
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Musketeer

More Musketeer decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 340 103
4 374 113
5 411 124
6 452 136
7 496 150
8 544 164
Tiêu chuẩn giải đấu 9 598 181
10 656 198
11 720 218
12 792 239
13 870 263
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 955 289
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Poison 600 0
Lightning 877 -2
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731 -2
Fireball The Log 812 -2

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Musketeer

Anti-air troop Lính trên bộ Lính tấn công tầm xa Air tank killer Ground tank killer Barbarian Barrel Bait Fireball Bait Lightning Bait Log Bait Poison Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait

Khắc chế Musketeer   48/102

Thẻ khắc chế Musketeer hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Musketeer hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Lightning Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Bats Fire Spirits Knight Minion Goblin Gang Royal Delivery Mortar Tesla Barbarians Minion Horde Elite Barbarians Royal Recruits Ice Golem Mega Minion Dart Goblin Fireball Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Bomb Tower Rocket Barbarian Barrel Skeleton Army Tornado Guards Baby Dragon Poison Dark Prince Prince Bowler Cannon Cart Executioner Giant Skeleton P.E.K.K.A The Log Miner Princess Bandit Royal Ghost Night Witch Lumberjack Electro Wizard Mega Knight

Musketeer khắc chế những thẻ này   64/102

Những thẻ Musketeer có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Knight Minion Tesla Mega Minion Furnace Goblin Hut Barbarian Hut Baby Dragon Balloon Inferno Dragon Skeletons Goblins Spear Goblins Bats Fire Spirits Archers Cannon Skeleton Barrel Mortar Skeleton Dragons Barbarians Minion Horde Royal Giant Elite Barbarians Ice Golem Tombstone Dart Goblin Elixir Golem Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Valkyrie Battle Ram Flying Machine Bomb Tower Battle Healer Giant Inferno Tower Wizard Barbarian Barrel Goblin Barrel Guards Hunter Dark Prince Witch Bowler Cannon Cart Electro Dragon Executioner X-Bow Goblin Giant P.E.K.K.A Miner Princess Ice Wizard Bandit Fisherman Royal Ghost Night Witch Lumberjack Mother Witch Electro Wizard Ram Rider Lava Hound

Musketeer hiệp lực   21/102

Thẻ chơi tốt với Musketeer. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeletons Knight Giant Ice Spirit Heal Spirit Ice Golem Hog Rider Valkyrie Battle Healer Barbarian Hut Barbarian Barrel Tornado Guards Baby Dragon Bowler P.E.K.K.A Golem Electro Giant Miner Ice Wizard Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord