Golem Golem
Epic · Đấu trường 3 ĐT3

Máu 4256
Sát thương 259
Sát thương khi chết 259
Tốc độ tấn công 2.5
Tốc độ đi chuyển Chậm

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Golem

More Golem decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương Sát thương khi chết
6 3200 195 195
7 3520 214 214
8 3872 235 235
Tiêu chuẩn giải đấu 9 4256 259 259
10 4672 284 284
11 5120 312 312
12 5632 343 343
13 6176 376 376
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 6784 413 413
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

... or any reasonable spell combo.

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Golem

Lính trên bộ Quân chắn lớn Đuổi theo công trình

Khắc chế Golem   29/102

Thẻ khắc chế Golem hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Golem hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Cannon Barbarians Minion Horde Elite Barbarians Tombstone Mega Minion Mini P.E.K.K.A Furnace Inferno Tower Barbarian Hut Skeleton Army P.E.K.K.A Inferno Dragon Bats Knight Minion Tesla Bomb Tower Goblin Cage Goblin Hut Three Musketeers Tornado Prince Witch Fisherman Night Witch Lumberjack Electro Wizard Sparky

Golem khắc chế những thẻ này   4/102

Những thẻ Golem có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mortar X-Bow Elite Barbarians Mega Knight

Golem hiệp lực   38/102

Thẻ chơi tốt với Golem. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Minion Mega Minion Elixir Collector Clone Electro Dragon Lightning Night Witch Goblins Zap Bats Giant Snowball Archers Arrows Skeleton Dragons Elite Barbarians Tombstone Dart Goblin Earthquake Musketeer Flying Machine Zappies Battle Healer Wizard Rocket Three Musketeers Barbarian Barrel Goblin Barrel Baby Dragon Hunter Poison Witch Executioner Bandit Royal Ghost Magic Archer Lumberjack Mother Witch Graveyard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord