Orange Juice

Clash Royale Hướng dẫn

Mọi thứ bạn cần để trở giỏi hơn trong Clash Royale. Hợp tác với OJ.

Clan Wars 2: A Complete Guide Later

All you need to know about Clan Wars 2!

Cập nhật: 08/31/2020

Người chơi mới: 5 mẹo đơn giản để cải thiện

Đối với người chơi bình thường, không cần thiết phải suy nghĩ!

Cập nhật: 08/04/2020

Tỷ lệ huyền thoại

Tỷ lệ huyền thoại

Chances of getting a Legendary card out of every chest type.

Cập nhật: 08/31/2020

2v2

Làm thế nào để trở thành một đồng đội 2v2 tốt

Có nhiều hơn để trở thành một đồng đội tốt hơn chỉ là một người chơi giỏi.

Cập nhật: 06/27/2020

Draft Challenge

Mẹo cho Draft Challenge

Draft challenges không chỉ về sự may mắn mà còn về những lựa chọn đúng đắn.

Cập nhật: 03/12/2020

Thuật ngữ

Thuật ngữ

Tất cả các thuật ngữ được sử dụng trên Deck Shop và trong cộng đồng Clash Royale giải thích.

Cập nhật: 03/12/2020


OLD Hội Chiến: Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh

Tất cả những điều bạn cần biết về Hội Chiến!

Cập nhật: 06/27/2018

Dragon Hunt

Dragon Hunt

Dragon Hunt decks and tips to help you win!

Cập nhật: 06/07/2019

Ram Rider Challenge

Challenge info and tips to help you win!

Cập nhật: 12/20/2018

Electro Dragon Challenge

Challenge info and tips to help you win!

Cập nhật: 10/26/2018

Rage Challenge

Thông tin thử thách, bộ bài và lời khuyên để giúp bạn giành chiến thắng!

Cập nhật: 10/18/2018

Mẹo cho Sudden Death Challenge

Thông tin và mẹo về Thử Thách Sudden Death để có 9 chiến thắng.

Cập nhật: 16/10/2018

Triple Elixir Challenge

Lời khuyên cho Triple Elixir Challenge

Thông tin và lời khuyên về Triple Elixir Challenge để có được 12 chiến thắng.

Cập nhật: 09/21/2018

CRL 2v2 Challenge

Thông tin thử thách, bộ bài và lời khuyên để giúp bạn giành chiến thắng!

Cập nhật: 08/18/2018

Royal Recruits Challenge

Thông tin thử thách, bộ bài và lời khuyên để giúp bạn giành chiến thắng!

Cập nhật: 07/20/2018

Rascals Draft Challenge

Thông tin thử thách, bộ bài và lời khuyên để giúp bạn giành chiến thắng!

Cập nhật: 05/10/2018

Reddit Decks Challenge

Reddit Decks Challenge

Thông tin thử thách, bộ bài và lời khuyên để giúp bạn giành chiến thắng!

Cập nhật: 04/05/2018

Barbarian Barrel Draft Challenge

Thông tin thử thách, bộ bài và lời khuyên để giúp bạn giành chiến thắng!

Cập nhật: 03/22/2018

Clash Royale League Challenge

Clash Royale League Challenge

Thông tin thử thách, bộ bài và lời khuyên để giúp bạn giành chiến thắng!

Cập nhật: 03/13/2018

Pro Deck Challenge

Pro Deck Challenge

Thông tin thử thách, bộ bài và lời khuyên để giúp bạn giành chiến thắng!

Cập nhật: 03/07/2018

Magic Archer

Mẹo cho Magic Archer Draft Challenge

Thông tin và mẹo về Magic Archer draft challenge để có được 12 chiến thắng và mở khóa thẻ này sớm.

Cập nhật: 02/15/2018

Lời khuyên cho Ramp Up Challenge

Thông tin và lời khuyên về Ramp Up Challenge để có được 9 chiến thắng.

Cập nhật: 01/08/2018

Royal Ghost

Mẹo về Royal Ghost Mirror Challenge

Thông tin và mẹo về Royal Ghost Mirror Challenge để có 12 chiến thắng.

Cập nhật: 12/24/2017

2v2

Thử thách 2v2

Những lời khuyên để giúp bạn thành công trong những thử thách 2v2.

Cập nhật: 07/27/2017

Flying Machine

Mẹo cho Flying Machine Draft Challenge

Thông tin và lời khuyên về Flying Machine draft challenge để có được 12 trận thắng và mở khóa thẻ sớm.

Cập nhật: 09/22/2017

2v2 Mega Knight Challenge

Thông tin và lời khuyên về 2v2 Mega Knight Challenge để giúp bạn và đồng đội của bạn có được 9 chiến thắng.

Cập nhật: 09/08/2017

Mega Knight

Mẹo cho Mega Knight Challenge

Thông tin và mẹo về Mega Knight challenge để có 12 chiến thắng.

Cập nhật: 08/24/2017


New update!

New update!

What's new? What has changed?

Cập nhật: 06/30/2019

New update!

New update!

What's new? What has changed?

Cập nhật: 01/27/2019

Sneak Peek

New update!

What's new? What has changed?

Cập nhật: 09/05/2018

Sneak Peek

Sneak peek cho bản cập nhật mới!

Bản cập nhật mới sắp ra mắt.

Cập nhật: 06/19/2018

Thay đổi cân bằng

Thay đổi cân bằng 10/09/2017

Tất cả những gì bạn cần biết về sự thay đổi cân bằng.

Cập nhật: 10/07/2017

Sneak Peek

Bản cập nhật mới đang hoạt động!

Hãy xem những gì đã thay đổi.

Cập nhật: 10/09/2017

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord