Orange Juice

Clash Royale Hướng dẫn

Mọi thứ bạn cần để trở giỏi hơn trong Clash Royale. Hợp tác với OJ.

Clash Royale Magic Items Guide

Everything you need to know about Magic Items!

Cập nhật: 03/30/2021

Người chơi mới: 5 mẹo đơn giản để cải thiện

Đối với người chơi bình thường, không cần thiết phải suy nghĩ!

Cập nhật: 08/04/2020

Tỷ lệ huyền thoại

Tỷ lệ huyền thoại

Chances of getting a Legendary card out of every chest type.

Cập nhật: 08/31/2020

2v2

Làm thế nào để trở thành một đồng đội 2v2 tốt

Có nhiều hơn để trở thành một đồng đội tốt hơn chỉ là một người chơi giỏi.

Cập nhật: 06/27/2020

Draft Challenge

Mẹo cho Draft Challenge

Draft challenges không chỉ về sự may mắn mà còn về những lựa chọn đúng đắn.

Cập nhật: 03/12/2020

Thuật ngữ

Thuật ngữ

Tất cả các thuật ngữ được sử dụng trên Deck Shop và trong cộng đồng Clash Royale giải thích.

Cập nhật: 03/12/2020


OLD Hội Chiến: Hướng Dẫn Hoàn Chỉnh

Tất cả những điều bạn cần biết về Hội Chiến!

Cập nhật: 06/27/2018

Rage Challenge

Thông tin thử thách, bộ bài và lời khuyên để giúp bạn giành chiến thắng!

Cập nhật: 10/18/2018

Mẹo cho Sudden Death Challenge

Thông tin và mẹo về Thử Thách Sudden Death để có 9 chiến thắng.

Cập nhật: 16/10/2018

Triple Elixir Challenge

Lời khuyên cho Triple Elixir Challenge

Thông tin và lời khuyên về Triple Elixir Challenge để có được 12 chiến thắng.

Cập nhật: 09/21/2018

Lời khuyên cho Ramp Up Challenge

Thông tin và lời khuyên về Ramp Up Challenge để có được 9 chiến thắng.

Cập nhật: 01/08/2018

2v2

Thử thách 2v2

Những lời khuyên để giúp bạn thành công trong những thử thách 2v2.

Cập nhật: 07/27/2017

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord