Minion Minion
Common · Đấu trường 0 ĐT0

Máu 190
Sát thương 84
Tốc độ tấn công 1
Phạm vi 2
Tốc độ đi chuyển Nhanh
Số lượng 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Minion

More Minion decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 90 40 ×3
2 99 44 ×3
3 108 48 ×3
4 119 53 ×3
5 131 58 ×3
6 144 64 ×3
7 158 70 ×3
8 173 77 ×3
Tiêu chuẩn giải đấu 9 190 84
10 209 93 ×3
11 230 102 ×3
12 252 112 ×3
13 278 123 ×3
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 305 135 ×3
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Arrows 303 0
Fireball 572 -1
Poison 600 -1
Lightning 877 -3
Rocket 1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Minion

Không quân Anti-air troop Melee: Long Air tank killer Ground tank killer Arrows Bait Fireball Bait Poison Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Minion   36/102

Thẻ khắc chế Minion hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Minion hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Fire Spirits Archers Arrows Minion Goblin Gang Royal Delivery Mega Minion Musketeer Furnace Wizard Baby Dragon Poison Executioner Ice Spirit Spear Goblins Giant Snowball Firecracker Tesla Skeleton Dragons Minion Horde Ice Golem Dart Goblin Fireball Flying Machine Zappies Tornado Hunter Witch Electro Dragon Goblin Giant Princess Ice Wizard Magic Archer Mother Witch Electro Wizard Ram Rider

Minion khắc chế những thẻ này   54/102

Những thẻ Minion có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Bomber Knight Minion Valkyrie Inferno Tower Barbarian Hut Skeleton Army Guards Balloon Bowler P.E.K.K.A Inferno Dragon Mother Witch Graveyard Sparky Lava Hound Skeletons Goblins Bats Cannon Skeleton Barrel Mortar Barbarians Minion Horde Royal Giant Elite Barbarians Tombstone Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Battle Ram Flying Machine Bomb Tower Battle Healer Giant Barbarian Barrel Goblin Barrel Baby Dragon Dark Prince Prince Cannon Cart Electro Dragon X-Bow Golem Miner Princess Bandit Fisherman Magic Archer Night Witch Lumberjack Electro Wizard Mega Knight

Minion hiệp lực   29/102

Thẻ chơi tốt với Minion. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Royal Giant Giant Balloon Golem Miner Lava Hound Skeletons Bats Knight Skeleton Barrel Minion Horde Heal Spirit Mega Minion Mini P.E.K.K.A Hog Rider Battle Ram Bomb Tower Battle Healer Barbarian Barrel Clone Baby Dragon Bowler Cannon Cart Giant Skeleton X-Bow Goblin Giant P.E.K.K.A Lumberjack Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord