Lightning Lightning
Epic · Đấu trường 4 ĐT4

Sát thương 877
Sát thương lên thành 264
Phạm vi thần chú 3.5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Lightning

More Lightning decks

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành
6 660 198
7 726 218
8 798 240
Tiêu chuẩn giải đấu 9 877 264
10 963 289
11 1056 317
12 1161 349
13 1273 382
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1399 420

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Lightning

Nạp lại đòn tấn công Nạp lại đòn tấn công Thần chú phòng không Thần chú gây sát thương cao Thần chú

Lightning khắc chế những thẻ này   41/102

Những thẻ Lightning có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Cannon Elite Barbarians Mega Minion Musketeer Battle Ram Furnace Bomb Tower Goblin Hut Inferno Tower Wizard Elixir Collector Three Musketeers Hunter Witch Electro Dragon X-Bow Ice Wizard Magic Archer Night Witch Inferno Dragon Mother Witch Electro Wizard Sparky Skeleton Barrel Mortar Skeleton Dragons Rascals Tombstone Flying Machine Zappies Goblin Cage Barbarian Hut Goblin Barrel Baby Dragon Balloon Bowler Cannon Cart Princess Fisherman Lumberjack Ram Rider

Lightning hiệp lực   9/102

Thẻ chơi tốt với Lightning. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Royal Giant Hog Rider P.E.K.K.A Golem Lava Hound Zap Arrows Balloon The Log

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord