Lightning Lightning
Epic · Đấu trường 4 ĐT4

Sát thương 877
Sát thương lên thành 307
Phạm vi thần chú 3.5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Lightning

More Lightning decks

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành
6 660 231
7 726 255
8 798 280
Tiêu chuẩn giải đấu 9 877 307
10 963 338
11 1056 370
12 1161 407
13 1273 446
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1399 490

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Lightning

Đối phó với máy hút tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp
Thần chú Thần chú gây sát thương cao Nạp lại đòn tấn công Thần chú phòng không Nạp lại đòn tấn công

Khắc chế Lightning   4/97

Thẻ khắc chế Lightning hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Lightning hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Battle Ram Knight Barbarians Ice Golem

Lightning khắc chế những thẻ này   39/97

Những thẻ Lightning có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Cannon Elite Barbarians Mega Minion Musketeer Battle Ram Furnace Goblin Hut Inferno Tower Wizard Elixir Collector Three Musketeers Hunter Witch Electro Dragon X-Bow Ice Wizard Magic Archer Night Witch Inferno Dragon Electro Wizard Sparky Skeleton Barrel Mortar Rascals Heal Tombstone Flying Machine Zappies Goblin Cage Barbarian Hut Goblin Barrel Baby Dragon Balloon Bowler Cannon Cart Princess Fisherman Lumberjack Ram Rider

Lightning hiệp lực   9/97

Thẻ chơi tốt với Lightning. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Royal Giant Hog Rider P.E.K.K.A Golem Lava Hound Zap Arrows Balloon The Log

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord