Valkyrie Valkyrie
Rare · Đấu trường 2 ĐT2

Máu 1654
Sát thương 221
Tốc độ tấn công 1.5
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Valkyrie

More Valkyrie decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 940 126
4 1034 138
5 1137 152
6 1250 167
7 1372 183
8 1504 201
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1654 221
10 1814 243
11 1992 267
12 2190 293
13 2406 322
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2641 354
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

... or any reasonable spell combo.

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Valkyrie

Lính trên bộ Quân chắn nhỏ Melee: Medium Tấn công lan trên bộ Barbarian Barrel Bait Lightning Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait

Khắc chế Valkyrie   29/102

Thẻ khắc chế Valkyrie hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Valkyrie hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Minion Minion Horde Mega Minion Bomber Bats Knight Goblin Gang Tesla Rascals Ice Golem Musketeer Valkyrie Inferno Tower Wizard Guards Baby Dragon Hunter Bowler Cannon Cart Executioner P.E.K.K.A Princess Ice Wizard Night Witch Inferno Dragon Electro Wizard Ram Rider Sparky Mega Knight

Valkyrie khắc chế những thẻ này   55/102

Những thẻ Valkyrie có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Knight Skeleton Barrel Goblin Gang Rascals Elite Barbarians Royal Hogs Guards Dark Prince Prince Witch Lumberjack Electro Wizard Graveyard Goblins Spear Goblins Bomber Fire Spirits Archers Mortar Tesla Barbarians Royal Recruits Dart Goblin Elixir Golem Mini P.E.K.K.A Musketeer Valkyrie Battle Ram Zappies Giant Wizard Barbarian Hut Three Musketeers Wall Breakers Barbarian Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Hunter Cannon Cart Executioner Giant Skeleton X-Bow Goblin Giant Miner Princess Ice Wizard Bandit Fisherman Royal Ghost Magic Archer Night Witch Mother Witch Sparky Mega Knight

Valkyrie hiệp lực   29/102

Thẻ chơi tốt với Valkyrie. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Balloon Goblins Bomber Bats Firecracker Tesla Elite Barbarians Heal Spirit Mega Minion Dart Goblin Musketeer Hog Rider Battle Ram Flying Machine Bomb Tower Battle Healer Wizard Tornado Witch Electro Dragon Executioner Giant Skeleton P.E.K.K.A Fisherman Magic Archer Night Witch Mother Witch Electro Wizard Graveyard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord