Ice Spirit Ice Spirit
Common · Đấu trường 8 ĐT8

Máu 190
Sát thương 91
Phạm vi 2.5
Tốc độ đi chuyển Rất nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Ice Spirit

More Ice Spirit decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 90 43
2 99 47
3 108 52
4 119 57
5 131 62
6 144 68
7 158 75
8 173 82
Tiêu chuẩn giải đấu 9 190 91
10 209 100
11 230 110
12 252 120
13 278 132
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 305 145
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Barbarian Barrel 200 -1
The Log 240 -1
Arrows 303 -2
Fireball 572 -3
Poison 600 -3
Lightning 877 -5
Rocket 1232 -5
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Ice Spirit

Lính trên bộ Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Nạp lại đòn tấn công Nạp lại đòn tấn công Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Log Bait Royal Delivery Bait Thẻ chu kỳ tiên dược thấp

Khắc chế Ice Spirit   37/102

Thẻ khắc chế Ice Spirit hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Ice Spirit hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Spear Goblins Bomber Royal Delivery Dart Goblin Bomb Tower Wizard Barbarian Barrel Bowler The Log Skeletons Ice Spirit Goblins Bats Fire Spirits Archers Arrows Knight Goblin Gang Tesla Rascals Ice Golem Tombstone Mega Minion Earthquake Furnace Zappies Baby Dragon Hunter Poison Witch Executioner Bandit Royal Ghost Night Witch Mother Witch Electro Wizard Mega Knight

Ice Spirit khắc chế những thẻ này   42/102

Những thẻ Ice Spirit có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Fire Spirits Miner Sparky Ice Spirit Goblins Bats Archers Knight Minion Skeleton Barrel Goblin Gang Barbarians Minion Horde Royal Giant Elite Barbarians Heal Spirit Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Battle Ram Furnace Flying Machine Inferno Tower Royal Hogs Skeleton Army Guards Baby Dragon Dark Prince Freeze Prince Witch Balloon Executioner Ice Wizard Fisherman Magic Archer Night Witch Inferno Dragon Lumberjack Electro Wizard

Ice Spirit hiệp lực   47/102

Thẻ chơi tốt với Ice Spirit. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Zap Mortar Elite Barbarians Hog Rider Skeletons Spear Goblins Bats Fire Spirits Archers Knight Cannon Firecracker Tesla Royal Giant Ice Golem Tombstone Mega Minion Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Musketeer Battle Ram Flying Machine Bomb Tower Goblin Cage Inferno Tower Wizard Elixir Collector Three Musketeers Barbarian Barrel Goblin Barrel Tornado Hunter Prince Balloon Cannon Cart Electro Dragon X-Bow Goblin Giant P.E.K.K.A Miner Princess Bandit Lumberjack Electro Wizard Ram Rider Graveyard Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord