Cannon Cannon
Common · Đấu trường 3 ĐT3

Máu 742
Sát thương 175
Tốc độ tấn công 1
Phạm vi 5.5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Cannon

More Cannon decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 350 83
2 385 91
3 423 100
4 465 110
5 511 121
6 560 132
7 616 146
8 675 160
Tiêu chuẩn giải đấu 9 742 175
10 815 193
11 896 212
12 983 233
13 1081 256
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1186 281
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Lightning 877 -3
Rocket 1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812 -3
Poison Zap 759 -3
Poison The Log 840 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Cannon

Lính tấn công tầm xa Ground tank killer Công trình Defensive building Tháp phòng thủ Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Fireball Bait Lightning Bait Log Bait Poison Bait Snowball Bait Zap Bait

Khắc chế Cannon   22/102

Thẻ khắc chế Cannon hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Cannon hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mega Minion Dart Goblin Earthquake Fireball Lightning Minion Skeleton Barrel Mortar Royal Giant Elite Barbarians Ice Golem Musketeer Battle Ram Three Musketeers Wall Breakers Skeleton Army Clone Baby Dragon Poison Balloon Princess Ram Rider

Cannon khắc chế những thẻ này   36/102

Những thẻ Cannon có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Goblins Hog Rider Giant Wall Breakers Dark Prince Goblin Giant Golem Spear Goblins Archers Knight Mortar Barbarians Royal Giant Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Battle Ram Battle Healer Goblin Hut Wizard Royal Hogs Barbarian Hut Guards Balloon Bowler Cannon Cart Executioner X-Bow P.E.K.K.A Princess Ice Wizard Bandit Night Witch Lumberjack Ram Rider Graveyard Mega Knight

Cannon hiệp lực   18/102

Thẻ chơi tốt với Cannon. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeletons Ice Wizard Ice Spirit Spear Goblins Zap Arrows Mortar Tombstone Mega Minion Barbarian Barrel Skeleton Army Guards Giant Skeleton X-Bow The Log Princess Electro Wizard Lava Hound

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord