Cannon Cannon
Common · Đấu trường 3 ĐT3

Máu 742
Sát thương 167
Tốc độ tấn công 1
Phạm vi 5.5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Cannon

More Cannon decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 350 79
2 385 86
3 423 95
4 465 105
5 511 115
6 560 126
7 616 139
8 675 152
Tiêu chuẩn giải đấu 9 742 167
10 815 184
11 896 202
12 983 221
13 1081 244
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1186 267
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Lightning 877 -3
Rocket 1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812 -3
Poison Zap 759 -3
Poison The Log 840 -3

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Cannon

Công trình Tháp phòng thủ Lính tấn công tầm xa Chết bởi Lightning Chết bởi Rocket Đơn vị đối đất gây sát thương cao Fireball Bait Poison Bait Lightning Bait

Khắc chế Cannon   22/97

Thẻ khắc chế Cannon hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Cannon hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mega Minion Dart Goblin Earthquake Fireball Lightning Minion Skeleton Barrel Mortar Royal Giant Elite Barbarians Ice Golem Musketeer Battle Ram Three Musketeers Wall Breakers Skeleton Army Clone Baby Dragon Poison Balloon Princess Ram Rider

Cannon khắc chế những thẻ này   36/97

Những thẻ Cannon có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Goblins Hog Rider Giant Wall Breakers Dark Prince Goblin Giant Golem Spear Goblins Archers Knight Mortar Barbarians Royal Giant Elite Barbarians Mini P.E.K.K.A Battle Ram Battle Healer Goblin Hut Wizard Royal Hogs Barbarian Hut Guards Balloon Bowler Cannon Cart Executioner X-Bow P.E.K.K.A Princess Ice Wizard Bandit Night Witch Lumberjack Ram Rider Graveyard Mega Knight

Cannon hiệp lực   18/97

Thẻ chơi tốt với Cannon. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeletons Ice Wizard Ice Spirit Spear Goblins Zap Arrows Mortar Tombstone Mega Minion Barbarian Barrel Skeleton Army Guards Giant Skeleton X-Bow The Log Princess Electro Wizard Lava Hound

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord