Mortar Mortar
Common · Đấu trường 6 ĐT6

Máu 1219
Sát thương 220
Tốc độ tấn công 5
Phạm vi 11.5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Mortar

More Mortar decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 575 104
2 632 114
3 695 125
4 764 138
5 839 151
6 920 166
7 1012 183
8 1109 200
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1219 220
10 1339 242
11 1472 266
12 1615 292
13 1776 321
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1949 352
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812
Poison Zap 759
Poison The Log 840
Lightning Zap 1036
Lightning The Log 1117
Lightning Arrows 1180

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Mortar

Tấn công lan trên bộ Công trình Defensive building Tháp Siege Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Fireball Bait Lightning Bait Poison Bait Rocket Bait Zap Bait

Khắc chế Mortar   58/102

Thẻ khắc chế Mortar hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Mortar hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Knight Mortar Minion Horde Royal Giant Elite Barbarians Ice Golem Tombstone Mega Minion Earthquake Mini P.E.K.K.A Giant Inferno Tower Wizard Balloon Bowler Cannon Cart Goblin Giant P.E.K.K.A Golem Bomber Bats Archers Minion Cannon Goblin Gang Tesla Barbarians Dart Goblin Fireball Musketeer Hog Rider Valkyrie Battle Ram Furnace Flying Machine Bomb Tower Goblin Hut Royal Hogs Rocket Barbarian Hut Barbarian Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Guards Baby Dragon Poison Prince Witch Executioner Giant Skeleton Lightning Miner Ice Wizard Inferno Dragon Lumberjack Electro Wizard Ram Rider Mega Knight

Mortar khắc chế những thẻ này   29/102

Những thẻ Mortar có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mortar Hog Rider Furnace Wall Breakers Princess Skeletons Goblins Spear Goblins Bomber Archers Cannon Goblin Gang Barbarians Royal Giant Musketeer Bomb Tower Giant Goblin Hut Inferno Tower Barbarian Hut Three Musketeers Witch Balloon X-Bow Goblin Giant Ice Wizard Mother Witch Ram Rider Mega Knight

Mortar hiệp lực   29/102

Thẻ chơi tốt với Mortar. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeletons Ice Spirit Fire Spirits Knight Rascals Ice Golem Mega Minion Skeleton Army Guards The Log Giant Snowball Archers Arrows Cannon Royal Delivery Tesla Barbarians Royal Giant Fireball Furnace Inferno Tower Rocket Barbarian Barrel Tornado X-Bow Miner Princess Ice Wizard Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord