Balloon Balloon
Epic · Đấu trường 6 ĐT6

Máu 1396
Sát thương 798
Sát thương khi chết 199
Tốc độ tấn công 3
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Balloon

More Balloon decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương Sát thương khi chết
6 1050 600 150
7 1155 660 165
8 1270 726 181
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1396 798 199
10 1533 876 219
11 1680 960 240
12 1848 1056 264
13 2026 1158 289
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2226 1272 318
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Balloon

Không quân Đuổi theo công trình Fireball Bait Lightning Bait Poison Bait Rocket Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Balloon   39/102

Thẻ khắc chế Balloon hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Balloon hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Archers Minion Tesla Minion Horde Mega Minion Musketeer Inferno Tower Wizard Rocket Hunter Electro Wizard Ram Rider Ice Spirit Spear Goblins Zap Bats Fire Spirits Giant Snowball Cannon Mortar Tombstone Dart Goblin Fireball Furnace Bomb Tower Goblin Hut Barbarian Hut Tornado Poison Freeze Witch Electro Dragon Executioner Lightning X-Bow Princess Ice Wizard Night Witch Inferno Dragon

Balloon khắc chế những thẻ này   8/102

Những thẻ Balloon có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mortar Barbarian Hut Cannon Tombstone Furnace Bomb Tower Goblin Hut X-Bow

Balloon hiệp lực   26/102

Thẻ chơi tốt với Balloon. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Knight Minion Ice Golem Mega Minion Valkyrie Giant Rage Clone Freeze Lumberjack Lava Hound Ice Spirit Zap Fire Spirits Arrows Skeleton Barrel Heal Spirit Hog Rider Battle Ram Barbarian Hut Wall Breakers Tornado Baby Dragon Dark Prince Lightning Graveyard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord