Tornado Tornado
Epic · Đấu trường 5 ĐT5

Sát thương 70
Sát thương lên thành 11
Phạm vi thần chú 5.5
Thời gian hoạt động 1

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Tornado

More Tornado decks

Số liệu thẻ

Cấp Sát thương Sát thương Sát thương lên thành Sát thương lên thành
6 53 9
7 58 10
8 64 11
Tiêu chuẩn giải đấu 9 70 11
10 77 13
11 84 14
12 93 15
13 102 17
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 112 19

Tornado gây sát thương mỗi 0.5 giây, với thời gian là 2.5 giây, nghĩa là sát thương 5 "lần" (hoặc "l" cho ngắn).

Lần: Máu 1 2
Bats
67
32
2
Skeletons
67
32
2
Skeleton Army
67
32
2
Guards
199
90
164
90
129
90
Fire Spirits
91
56
21
Spear Goblins
110
75
40
Goblins
167
132
97
Minion Horde
190
155
120
Electro Spirit
190
155
120
Ice Spirit
190
155
120
Minion
190
155
120
Heal Spirit
191
156
121

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Tornado

Tấn công lan trên không Tấn công lan trên bộ Hiệu ứng bật lại Thần chú phòng không Thần chú gây sát thương thấp Thần chú

Tornado khắc chế những thẻ này   52/102

Những thẻ Tornado có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Spear Goblins Bats Fire Spirits Goblin Gang Elite Barbarians Hog Rider Giant Skeleton Army Goblin Barrel Guards Clone Miner Goblins Bomber Archers Knight Minion Skeleton Barrel Barbarians Minion Horde Heal Spirit Ice Golem Mega Minion Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Musketeer Battle Ram Flying Machine Zappies Wizard Royal Hogs Three Musketeers Wall Breakers Rage Baby Dragon Dark Prince Freeze Witch Balloon Giant Skeleton P.E.K.K.A Golem Princess Royal Ghost Night Witch Inferno Dragon Lumberjack Electro Wizard Ram Rider Graveyard Lava Hound

Tornado hiệp lực   47/102

Thẻ chơi tốt với Tornado. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Zap Fire Spirits Mega Minion Fireball Wizard Executioner Giant Skeleton Princess Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Bomber Archers Knight Skeleton Barrel Mortar Royal Giant Elite Barbarians Ice Golem Musketeer Hog Rider Valkyrie Furnace Bomb Tower Goblin Cage Inferno Tower Rocket Elixir Collector Skeleton Army Baby Dragon Poison Dark Prince Witch Balloon Bowler Cannon Cart Electro Dragon P.E.K.K.A Electro Giant Ice Wizard Royal Ghost Magic Archer Mother Witch Electro Wizard Sparky Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord