Goblin Giant Goblin Giant
Epic · Đấu trường 9 ĐT9

Spear Goblins
Máu 2616
Sát thương 146
Tốc độ tấn công 1.7
Tốc độ đi chuyển Trung bình

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Goblin Giant

More Goblin Giant decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương Spear Goblins
6 1967 110 Cấp 6
7 2163 121 Cấp 7
8 2380 133 Cấp 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 2616 146 Cấp 9
10 2871 160 Cấp 10
11 3147 176 Cấp 11
12 3461 193 Cấp 12
13 3796 212 Cấp 13
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 4170 233 Cấp 14
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

... or any reasonable spell combo.

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Goblin Giant

Anti-air troop Lính trên bộ Quân chắn lớn Melee: Medium Lính tấn công tầm xa Đuổi theo công trình Zap Bait

Khắc chế Goblin Giant   29/102

Thẻ khắc chế Goblin Giant hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Goblin Giant hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Cannon Tesla Mini P.E.K.K.A Inferno Tower P.E.K.K.A Inferno Dragon Knight Mortar Barbarians Minion Horde Rascals Elite Barbarians Royal Recruits Mega Minion Musketeer Valkyrie Bomb Tower Zappies Goblin Cage Hunter Prince Witch Executioner Giant Skeleton Fisherman Night Witch Lumberjack Sparky Mega Knight

Goblin Giant khắc chế những thẻ này   12/102

Những thẻ Goblin Giant có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Mortar Skeletons Bats Minion Skeleton Barrel Furnace Goblin Hut Barbarian Hut Cannon Cart X-Bow P.E.K.K.A Mother Witch

Goblin Giant hiệp lực   13/102

Thẻ chơi tốt với Goblin Giant. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Zap Fireball Electro Dragon Sparky Ice Spirit Bats Giant Snowball Minion Mega Minion Earthquake Barbarian Barrel Witch Mother Witch

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord