Skeletons Skeletons
Common · Đấu trường 2 ĐT2

Máu 67
Sát thương 67
Tốc độ tấn công 1
Tốc độ đi chuyển Nhanh
Số lượng 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Skeletons

More Skeletons decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
1 32 32 ×3
2 35 35 ×3
3 38 38 ×3
4 42 42 ×3
5 46 46 ×3
6 51 51 ×3
7 56 56 ×3
8 61 61 ×3
Tiêu chuẩn giải đấu 9 67 67 ×3
10 74 74 ×3
11 81 81 ×3
12 89 89 ×3
13 98 98 ×3
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 108 108 ×3
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Freeze 95 -3
Tornado 70 -2
Giant Snowball 159 -1
Zap 159 -1
Earthquake 204 -2
Barbarian Barrel 200 -1
The Log 240 -1
Arrows 303 -2
Fireball 572 -3
Poison 600 -3
Lightning 877 -5
Rocket 1232 -5

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Skeletons

Lính trên bộ Melee: Short Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Log Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait Thẻ chu kỳ tiên dược thấp

Khắc chế Skeletons   55/102

Thẻ khắc chế Skeletons hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Skeletons hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Ice Spirit Electro Spirit Spear Goblins Bomber Zap Fire Spirits Giant Snowball Royal Delivery Valkyrie Furnace Bomb Tower Wizard Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon Hunter Poison Freeze Witch Bowler Electro Dragon Executioner The Log Princess Ice Wizard Magic Archer Electro Wizard Mega Knight Bats Archers Arrows Knight Minion Goblin Gang Firecracker Mortar Rascals Ice Golem Tombstone Dart Goblin Earthquake Fireball Musketeer Flying Machine Zappies Skeleton Army Dark Prince Cannon Cart Goblin Giant Electro Giant Royal Ghost Night Witch Mother Witch Ram Rider Sparky

Skeletons khắc chế những thẻ này   30/102

Những thẻ Skeletons có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Ice Spirit Goblins Fire Spirits Knight Royal Giant Elite Barbarians Ice Golem Mega Minion Dart Goblin Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Battle Ram Furnace Giant Barbarian Barrel Skeleton Army Goblin Barrel Guards Hunter Prince Giant Skeleton P.E.K.K.A Miner Princess Bandit Fisherman Royal Ghost Inferno Dragon Sparky

Skeletons hiệp lực   35/102

Thẻ chơi tốt với Skeletons. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Cannon Mortar Tesla Mega Minion Dart Goblin Musketeer Hog Rider Hunter X-Bow Ice Spirit Bomber Bats Archers Knight Minion Skeleton Barrel Ice Golem Tombstone Flying Machine Bomb Tower Goblin Cage Inferno Tower Wizard Elixir Collector Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon Bowler Cannon Cart Electro Dragon Executioner Miner Magic Archer Inferno Dragon Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord