Clone Clone
Epic · Đấu trường 11 ĐT11

Phạm vi thần chú 3

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Clone

More Clone decks

Số liệu thẻ

Cấp Cloned cards level
6 6
7 7
8 8
Tiêu chuẩn giải đấu 9 9
10 10
11 11
12 12
13 13

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Clone

Thần chú Arrows Bait Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Fireball Bait Log Bait Poison Bait Royal Delivery Bait Snowball Bait Tornado Bait Zap Bait

Khắc chế Clone   21/102

Thẻ khắc chế Clone hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Clone hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Zap Giant Snowball Arrows Ice Golem Fireball Tornado Poison Executioner Princess Fire Spirits Archers Minion Horde Wizard Three Musketeers Baby Dragon Freeze Electro Dragon The Log Ice Wizard Magic Archer Electro Wizard

Clone khắc chế những thẻ này   3/102

Những thẻ Clone có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Cannon Tesla Inferno Tower

Clone hiệp lực   27/102

Thẻ chơi tốt với Clone. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeleton Barrel Witch Balloon Giant Skeleton Golem Lava Hound Bats Minion Barbarians Minion Horde Elite Barbarians Royal Recruits Mega Minion Flying Machine Zappies Royal Hogs Three Musketeers Skeleton Army Goblin Barrel Guards Baby Dragon Dark Prince Electro Dragon Princess Night Witch Lumberjack Sparky

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord