Bomb Tower Bomb Tower
Rare · Đấu trường 10 ĐT10

Máu 1126
Sát thương 184
Tốc độ tấn công 1.6
Phạm vi 6

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Bomb Tower

More Bomb Tower decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
3 640 105
4 704 115
5 774 127
6 851 139
7 934 153
8 1024 168
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1126 184
10 1235 202
11 1356 222
12 1491 244
13 1638 268
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1798 295
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Rocket 1232 -2
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812
Poison Zap 759
Poison The Log 840
Lightning Zap 1036
Lightning The Log 1117
Lightning Arrows 1180 -5

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Bomb Tower

Tấn công lan trên bộ Công trình Defensive building Tháp phòng thủ Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Fireball Bait Lightning Bait Poison Bait Rocket Bait

Khắc chế Bomb Tower   26/102

Thẻ khắc chế Bomb Tower hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Bomb Tower hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Earthquake Lightning Minion Firecracker Mortar Minion Horde Royal Giant Elite Barbarians Mega Minion Dart Goblin Fireball Musketeer Battle Ram Flying Machine Rocket Baby Dragon Poison Dark Prince Prince Balloon X-Bow P.E.K.K.A Princess Bandit Magic Archer Sparky

Bomb Tower khắc chế những thẻ này   55/102

Những thẻ Bomb Tower có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Bomber Archers Skeleton Barrel Goblin Gang Barbarians Rascals Royal Giant Elixir Golem Hog Rider Battle Ram Battle Healer Giant Royal Hogs Wall Breakers Skeleton Army Witch Fire Spirits Knight Firecracker Mortar Elite Barbarians Royal Recruits Musketeer Zappies Wizard Three Musketeers Guards Hunter Dark Prince Prince Balloon Bowler Cannon Cart Executioner Giant Skeleton X-Bow Goblin Giant Golem Electro Giant Princess Ice Wizard Bandit Fisherman Royal Ghost Night Witch Lumberjack Electro Wizard Ram Rider Graveyard Sparky Mega Knight

Bomb Tower hiệp lực   19/102

Thẻ chơi tốt với Bomb Tower. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Knight Royal Delivery The Log Skeletons Ice Spirit Spear Goblins Bats Minion Firecracker Ice Golem Dart Goblin Valkyrie Barbarian Barrel Tornado Baby Dragon Princess Ice Wizard Inferno Dragon Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord