X-Bow X-Bow
Epic · Đấu trường 6 ĐT6

Máu 1383
Sát thương 26
Tốc độ tấn công 0.25
Phạm vi 11.5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với X-Bow

More X-Bow decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 1040 20
7 1144 22
8 1258 24
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1383 26
10 1518 29
11 1664 32
12 1830 35
13 2007 38
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2204 42
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of X-Bow

Mối đe dọa Điều kiện chiến thắng Hình phạt cho chi tiêu tiên dược Có thể gây nguy hiểm cho tháp Card played at the bridge
Công trình Lính tấn công tầm xa Tháp Siege Zap Bait Fireball Bait Poison Bait Lightning Bait Rocket Bait

Khắc chế X-Bow   48/97

Thẻ khắc chế X-Bow hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn X-Bow hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Minion Horde Royal Giant Earthquake Giant Rocket Skeleton Army Bowler Cannon Cart Lightning P.E.K.K.A Golem Knight Minion Cannon Mortar Tesla Barbarians Elite Barbarians Ice Golem Tombstone Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Valkyrie Battle Ram Furnace Bomb Tower Inferno Tower Wizard Three Musketeers Barbarian Barrel Goblin Barrel Poison Dark Prince Prince Balloon Electro Dragon Executioner Giant Skeleton X-Bow Goblin Giant Miner Inferno Dragon Electro Wizard Ram Rider Sparky Mega Knight

X-Bow khắc chế những thẻ này   19/97

Những thẻ X-Bow có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Spear Goblins Archers Bomber Tombstone Dart Goblin Goblin Hut Inferno Tower Barbarian Hut Three Musketeers Goblin Barrel Guards Balloon X-Bow Princess Ice Wizard Bandit Electro Wizard Ram Rider Graveyard

X-Bow hiệp lực   27/97

Thẻ chơi tốt với X-Bow. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeletons Knight Tesla Ice Golem Mega Minion Fireball Skeleton Army Guards The Log Ice Spirit Zap Fire Spirits Giant Snowball Archers Arrows Minion Cannon Mortar Rascals Furnace Inferno Tower Rocket Barbarian Barrel Rage Hunter Ice Wizard Electro Wizard

Deck Shop có giúp ích cho bạn không? Kể với bạn bè của bạn!

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord