X-Bow X-Bow
Epic · Đấu trường 6 ĐT6

Máu 1330
Sát thương 34
Tốc độ tấn công 0.3
Phạm vi 11.5

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với X-Bow

More X-Bow decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
6 1000 26
7 1100 28
8 1210 31
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1330 34
10 1460 37
11 1600 41
12 1760 45
13 1930 50
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 2120 55
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning Rocket

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of X-Bow

Lính tấn công tầm xa Ground tank killer Công trình Defensive building Tháp Siege Barbarian Barrel Bait Earthquake Bait Fireball Bait Lightning Bait Log Bait Poison Bait Rocket Bait Zap Bait

Khắc chế X-Bow   48/102

Thẻ khắc chế X-Bow hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn X-Bow hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Minion Horde Royal Giant Earthquake Giant Rocket Skeleton Army Bowler Cannon Cart Lightning P.E.K.K.A Golem Knight Minion Cannon Mortar Tesla Barbarians Elite Barbarians Ice Golem Tombstone Mega Minion Mini P.E.K.K.A Musketeer Hog Rider Valkyrie Battle Ram Furnace Bomb Tower Inferno Tower Wizard Three Musketeers Barbarian Barrel Goblin Barrel Poison Dark Prince Prince Balloon Electro Dragon Executioner Giant Skeleton X-Bow Goblin Giant Miner Inferno Dragon Electro Wizard Ram Rider Sparky Mega Knight

X-Bow khắc chế những thẻ này   20/102

Những thẻ X-Bow có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Spear Goblins Bomber Archers Tombstone Dart Goblin Bomb Tower Goblin Hut Inferno Tower Barbarian Hut Three Musketeers Goblin Barrel Guards Balloon X-Bow Princess Ice Wizard Bandit Electro Wizard Ram Rider Graveyard

X-Bow hiệp lực   28/102

Thẻ chơi tốt với X-Bow. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeletons Knight Tesla Ice Golem Mega Minion Fireball Skeleton Army Guards The Log Ice Spirit Zap Fire Spirits Giant Snowball Archers Arrows Minion Cannon Royal Delivery Mortar Rascals Furnace Inferno Tower Rocket Barbarian Barrel Rage Hunter Ice Wizard Electro Wizard

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord