Royal Ghost Royal Ghost
Huyền thoại · Đấu trường 12 ĐT12

Máu 1000
Sát thương 216
Tốc độ tấn công 1.8
Tốc độ đi chuyển Nhanh

Bộ bài tốt nhất Bộ bài tốt nhất với Royal Ghost

More Royal Ghost decks

Số liệu thẻ

Cấp Máu Máu Sát thương Sát thương
Tiêu chuẩn giải đấu 9 1000 216
10 1100 237
11 1210 261
12 1330 287
13 1460 315
14 (Nhân đôi) (Bởi Mirror) 1600 345
Not killed by
Freeze Tornado Giant Snowball Zap Earthquake Barbarian Barrel The Log Arrows Fireball Poison Lightning
Thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
Rocket 1232 -3
Kết hợp thần chú Sát thương Trao đổi tiên dược
The Log Zap 399
The Log Zap 543
Fireball Zap 731
Fireball The Log 812
Poison Zap 759
Poison The Log 840
Lightning Zap 1036 -5
Lightning The Log 1117 -5
Lightning Arrows 1180 -6

Khu vực chuyên gia

Properties and roles of Royal Ghost

Lính trên bộ Quân chắn nhỏ Melee: Medium Tấn công lan trên bộ Barbarian Barrel Bait Royal Delivery Bait

Khắc chế Royal Ghost   43/102

Thẻ khắc chế Royal Ghost hoàn toàn hoặc một phần. Thẻ có hiệu quả trong việc ngăn chặn Royal Ghost hoặc giúp giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Knight Barbarians Rascals Tombstone Mini P.E.K.K.A Skeletons Spear Goblins Archers Goblin Gang Tesla Elite Barbarians Royal Recruits Ice Golem Musketeer Valkyrie Flying Machine Bomb Tower Battle Healer Goblin Cage Goblin Hut Inferno Tower Wizard Barbarian Barrel Skeleton Army Tornado Guards Hunter Poison Dark Prince Prince Witch Bowler Cannon Cart Executioner Giant Skeleton P.E.K.K.A Ice Wizard Bandit Night Witch Lumberjack Electro Wizard Sparky Mega Knight

Royal Ghost khắc chế những thẻ này   34/102

Những thẻ Royal Ghost có thể ngăn chặn hoặc ít nhất là giúp đỡ để giảm thiệt hại. Thẻ mờ = kém hiệu quả, nhưng vẫn khắc chế.

Rascals Wizard Skeletons Ice Spirit Goblins Spear Goblins Bomber Fire Spirits Archers Knight Skeleton Barrel Goblin Gang Dart Goblin Musketeer Furnace Zappies Royal Hogs Wall Breakers Barbarian Barrel Goblin Barrel Guards Witch Cannon Cart Executioner Giant Skeleton Miner Princess Ice Wizard Bandit Magic Archer Night Witch Mother Witch Electro Wizard Mega Knight

Royal Ghost hiệp lực   14/102

Thẻ chơi tốt với Royal Ghost. Thẻ mờ hơn = ít hiệu quả hơn, nhưng vẫn hiệp lực.

Skeleton Barrel Royal Giant Ice Golem Hog Rider Battle Ram Battle Healer Giant Tornado Giant Skeleton P.E.K.K.A Golem Miner Ram Rider Mega Knight

Ngôn ngữ này được dịch bởi:

This language has no active translators.

🇻🇳 Help translate!

Báo cáo các vấn đề phiên dịch ở Deck Shop Discord